Handleiding vir Ouers | Western Cape Education Department
"Kom ons maak opvoeding saam-saam beter. Het jou kind vandag gelees, geskryf en wiskunde gedoen?"

Geagte Ouers

Boodskap van die Wes-Kaap Onderwysdepartement

Die WKOD verwelkom jou en jou kind by graad 1. Graad 1 is 'n baie belangrike jaar. Indien jou kind sy/haar eerste paar dae by die skool geniet, sal hy/sy makliker leer, selfvertroue ontwikkel en 'n goeie grondslag opbou vir die res van sy/haar lewe as leerder.

Hierdie boekie maak 'n paar voorstelle oor wat jy kan doen om jou kind in sy/haar eerste jaar op skool te ondersteun. Die graad 1-kurrikulum sluit drie vakke in: Taal, Wiskunde, Lewensvaardighede.

Hierdie boekie verskaf 'n vinnige beeld van die Taal- en Wiskundesillabus. Ons maak voorstelle oor hoe jy jou kind in hierdie vakke kan help. Aan die einde van die boekie sal jy skakels vind tot die volle elektroniese weergawe van die kurrikulum op ons webtuiste, skakels na verdere gedrukte en videomateriaal sowel as skakels na media wat jou ingelig sal hou oor wat in die WKOD gebeur.

Ek wens jou kind 'n aangename jaar toe waarin hy/sy met groot sukses sal leer om te lees, te skryf en somme te doen.

Beste wense

PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS

 

Hoe jy jou kind kan help om te presteer in graad 1

Maak seker dat jou kind weet wat om te verwag

Ons moet almal weet wat om te verwag wanneer ons iets nuuts begin. Praat met jou kind en vind uit wat hy of sy verwag en wat hom/haar pla. Beantwoord hierdie vrae en verduidelik dat die skool 'n plek is waar hy/sy nuwe mense sal ontmoet, baie nuwe vriende sal maak en sal leer om te lees, skryf en reken.

Sê aan jou kind dat jy hom/haar sal help met sy/haar lees en skryf in graad 1, en dat jy hom/haar baie nuwe woorde sal leer. Verduidelik dat hy/sy mooi moet luister in die klas en die werk so goed as moontlik doen wat aan hom/haar gegee word om te doen, Verduidelik dat dit pret en opwindend is om te leer.

Verduidelik ook dat die twee belangrikste dinge om te doen is om te leer lees, en hoe om somme te maak. Hierdie vaardighede is baie belangrik omdat dit vir hom/haar die wêreld van leer oopmaak.

Ouers moet ook voorbereid wees

Om jou kind te help, let op in bladsye 3 en 4 na wat hy/sy sal geleer het in Taal en Wiskunde aan die einde van graad 1.

 

Beelde van die Taalsillabus

Wat jou kind moet weet en moet kan doen teen die einde van graad 1.

Luister en praat: In graad 1 gaan jou kind leer hoe om aandagtig te luister en vrae te vra. Jou kind sal ook leer hoe om die klanke van die alfabet te maak. Hy/sy sal leer hoe om woorde te vorm en uit te spreek. Jou kind sal ook die stories geniet wat die onderwyser/es lees.

Lees: Deur te lees word jou kind blootgestel aan vir die regte- en verbeeldingswêreld. Teen die einde van graad 1 sal jou kind geleer het hoe om al die letters van die alfabet uit te spreek en herken. Dit sluit eenvoudige woorde en sinne ook in.

Skryf: In graad 1 gaan jou kind leer hoe om 'n potlood, verfkwas en vetkryt te gebruik. Teen die einde van graad 1 sal jou kind in staat wees om al die letters van die alfabet te skryf. Dit sluit woorde, sinne en stories in.

Wat jy kan doen om jou kind te help om taalvaardighede te ontwikkel

Hier is 'n paar wenke oor hoe om jou kind te help.

 • Maak tyd om oor die skool te gesels.
 • Moedig jou kind aan om oogkontak te maak. Dit sal help dat hy/sy konsentreer op dit wat gesê word. Bevredig jou kind se natuurlike nuuskierigheid deur sy/haar vrae volledig te beantwoord.
 • Ontwikkel 'n liefde vir lees deur die biblioteek gereeld te besoek en help jou kind om die boeke te kies wat hy/sy sal geniet.
 • Ontwikkel 'n voorliefde daarvoor om stories te vertel en moedig hom/haar aan om stories te vertel van sy/haar eie ondervindings. Vra vrae oor die stories.
 • Lees 'n storie vir jou kind in die bed elke aand voor hy/sy slaap.
 • Vra jou kind vrae. Vind uit hoe hy/sy daaroor voel en dink.
 • Gee boeke as geskenke.
 • Maak jou kind bewus van die alfabet. ("Is daardie letter 'n 'b' of 'n 'd'?")
 • Help jou kind om woorde te lees. ("Wat is die naam van hierdie etiket?")
 • Brei jou kind se woordeskat uit met 5 tot 10 woorde elke dag.

 

Beelde van die Wiskundesillabus

Wat jou kind moet weet en kan doen teen die einde van graad 1.

Getalle: Jou kind se vermoë om met getalle te werk, sal help om 'n natuurlike skakel tussen hom of haar en die wêreld daarbuite te maak. In graad 1 gaan jou kind leer hoe om woordprobleme deur herkenning, beskrywing, opname, vergelykings en organisasie op te los, en antwoorde tot en met 20 te beantwoord.

Patrone: Patrone is orals: Jou hartklop, asemhaling, musiek, skulpe, sandduine en branders wat breek. Getalle vorm ook deel van patrone, byvoorbeeld 2, 4, 6, 8, 10. Jou kind moet in staat wees om, waar moontlik, patrone te kan herken, beskryf en na te boots. Jou kind gaan ook met vorms werk om sy/haar eie patrone te skep.

Ruimte en Vorm: Jy kind gaan oor driedimensionele voorwerpe leer (sfere, balle, bokse, prismas) en tweedimensionele vorms (sirkels, driehoeke en vierkante). Nog iets wat belangrik is, is die verhouding tussen voorwerpe ("Is die driehoek bo of onder die sirkel?")

Mate: Jou kind gaan informele maateenhede gebruik om vas te stel wat die massa van 'n voorwerp is (bv. 'n skaal) lengte (bv. tou, en omvang van die hand) en volume (bv, bottles en houers). Jou kind gaan woorde soos "meer", "minder", "leeg" of "vol" gebruik om te verduidelik wat hy sien.

Tyd: Jou kind gaan leer hoe om tussen die tye van die dag te kan onderskei (oggend, aand), en om 'n almanak te gebruik om die dae van die week en maande van die jaar te kan bepaal.

Algemeen

Gesels asseblief met jou kind se onderwysers oor hoe om jou kind se lees-, skryf- en wiskunde-vaardighede tuis te verbeter. Ondersteun asseblief jou skool - jy kan baie doen om seker te maak dat jou skool 'n gelukkige plek is om in te leer en te onderrig.

Wat jy kan doen om jou kind met wiskunde te help:

As jou kind kan leer om wiskunde te geniet en nie daarvoor bang te wees nie, sal die wêreld van patrone, getalle, vorms vir hulle oopgaan. Daarom, dink en praat wiskunde met jou kind.

 • As die koerant op Saterdag R15 kos, en dit kos R5 op Maandag, hoeveel meer betaal ons dan op 'n Saterdag?
 • Watter emmer bevat meer water?
 • Hoeveel tyd is daar nog oor voor ons die brood uit die oond haal?
 • Watter vorm moet ons die koekie maak?
 • Wanneer julle inkopies doen, wys hoe die verskillende items op die rakke gepak is, hoe verskil hulle in vorm, grootte en prys?
 • Speel getalspeletjies met jou kind (bv. Domino, slangetjies en leertjies)
 • Gebruik die almanak met betrekking tot datum, weke en maande om jou kind te help tel en getal patrone te leer.

 

Daarbenewens

Jy kan ook jou kind en die onderwyser help deur

 • seker te maak dat jou kind betyds by die skool aankom.
 • seker te maak dat jou kind skryfboeke en alle relevante boeke in die eerste week van die skool ontvang.
 • elke dag te kontroleer dat jou kind gelees het, geskryf het en wiskunde geoefen het.
 • te verseker dat jou kind voldoende oefening en slaap kry.
 • jou kind se skryfboeke gereeld na te gaan.
 • te verstaan hoe belangrik huiswerk is; hoewel dit nie langer as 10 minute per dag mag duur vir die eerste twee kwartale van graad 1 en 15 minute in die derde en vierde kwartaal nie. (Sien huiswerkpamflet in die Bronne-afdeling.)
 • jou kind se vordering met die onderwyser te bespreek. Jou kind se skool moet aan die begin van die jaar 'n assesseringsplan aan jou verskaf met 'n formele vorderingsverslag aan die einde van elke kwartaal.
 • seker te maak dat jou kind die skool bywoon elke dag van die 200 dae van die skooljaar.

 

Geletterdheids- en gesyferdheidsbronne

WKOD se aanlyn-webtuiste

 1. Webadres: https://wcedonline.westerncape.gov.za/
 2. Ons webtuiste word daagliks opgedateer en verskaf 'n vind-'n-skool-fasiliteit, kurrikuluminligting, onderwysnuus, vrae wat dikwels gevra word en baie meer.
 3. Daar is ook 'n uitstekende bladsy met Wenke vir Ouers.
  • Graad R tot 6: Hoe om jou kind se lees-, skryf- en wiskundevaardighede tuis te verbeter.
  • Graad 3: Hoe om jou kind se lees-, skryf- en taalvaardighede tuis te verbeter
  • Graad 3: Hoe om jou kind se wiskundevaardighede tuis te verbeter
  • Leesregister vir die vryetyd en vakansie
  • Skakels na 'n verskeidenheid Internet - ("aanlyn"-) speletjies en aktiwiteite om te help om jou kinders se geletterdheids- en gesyferdheidsvaardighede in te skerp.

WKOD op YouTube

 1. Webadres: http://www.youtube.com/wcednews
 2. Kyk na die volgende video's met Wenke vir Onderwysers op YouTube.
  • 'Getting every child in your class reading' is 'n reeks van sewe kort videosnitte op YouTube wat vir jou insig sal gee oor hoe 'n goeie onderwyser lees in haar klaskamer aanmoedig plus idees vir dinge om tuis te doen.
  • 'Die WWT-projek' (Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie) met die volgende titels is van besondere belang: Vorms en verhoudings, Meer vorms en verhoudings, Syfers, Volume en Grootte, Vorms en perspektief, Gee en volg instruksies, Oppervlakte, Vaste stowwe, Bou van selfvertroue, Temperatuur.
  • Die kanaal wys ook die Wes-Kaap se bekroonde onderwysers en prinsipale. Kyk na die video's om te sien waaroor top kwaliteit onderrig en skool leierskap werklik gaan.

Aanbevole leeswerk

Kinders behoort tydens die vakansies en in hulle vrye tyd te lees en te oefen om 'n liefde vir lees te ontwikkel. Die volgende is 'n lys van aanbevole boeke wat vryelik beskikbaar is in biblioteke en boekwinkels.

Grondslagfase (Grade R, 1 - 3):

 • J Donaldson: Die Goorgomgaai
 • T Knapman: Stefan en die Prenteboekseerowers
 • T Knapman: Stefan en die dinosourus-eiland
 • C Fuge: Ek ken 'n renoster
 • G Andreae: Kameelperde kan nie dans nie
 • W Maartens: 'n Ster met strepe
 • F Greyling: Formule drie, twee, een
 • G Davies: Bybelstories opwipboek
 • G Guile: Die oerwoud - opwipboek
 • R Scheepers: Arboreta, die heks met groen hare
 • P Bouma: Die muisboot
 • J Daly: Lila en die geheim van reën
 • T Dowley: Kyk, die prentjies verander! Bybelverhale
 • K Quarmby: Freya Fiemies
 • J Rowe: Gee my 'n drukkie
 • J Rowe: Teddie oorboord
 • J Robson: Lelikste dier in die wêreld
 • G Mhlophe: Die singende verkleurmannetjie
 • M Preller: Emma en die blêg
 • M Preller: Los ons uit
 • J Fearnley: Miemie in die middel
 • W Erlbruch: Eend, Dood en Tulp
 • E Wasserman: Speurhond Willem op reis
 • M Grey: Drie vriende
 • T Van Baalen: Karla Brullebol
 • R Bright: My sussie is 'n alien
 • K Swart: Hoekom praat grootmense so snaaks?
 • J Rankin: Die eerste dag
 • K Geldenhuys: Wikus het pret in die skool
 • A Bester: Talienkie Tandmuis en die dief
 • B Weninger: Miko en sy halwe hondjie
 • T Docherty: Die bootjie
 • M Mansiet: My mooiste sprokies
 • M Meserve: Slaaptyd sonder Teddie
 • E Thomson: Lili die wensfeetjie- Roomys en raaisels

Nie-Fiksie:

Grondslagfase:

 • Jaco Jacobs: Dinosourus: 'n opwipboek
 • Kaarte en kodes
 • Masjiene: 'n opwipboek
 • James Harrison: Ruimtevaarder vir 'n dag