Toespraak deur Minister Donald Grant: Opening van skoolsaal - Dr GJ Joubert PS, 13 October 2013 | Western Cape Education Department

Toespraak deur Minister Donald Grant: Opening van skoolsaal - Dr GJ Joubert PS, 13 October 2013

Program Direktrise
Mnr Melvyn Caroline - Distriksdirekteur van Metro-Oos
Senior en voormalige beamptes van die WKOD
Mnr Leukes - die Skoolhoof en voormalige skoolhoofde
Voormalige Skoolhoofde
Naburige Skoolhoofde en lede van die SBL
Mnr John Matthews en Mnr Andre Alexander en hulle spanne van Garden Cities en die Archway Foundation
Mnr Gideon Sam en ander hooggeplaaste gaste
Opvoeders, leerders en ouers
Dames en Here

Eerstens wil ek hulde bring aan die vorige sprekers - Dominee Arendse en mnr. Gideon Sam. Baie dankie vir u bydrae tot hierdie wondelike geleentheid vanmiddag. Dit is werklik moeilik om op te tree na sulke gehalte sprekers wat deel vorm van hierdie gemeenskap.

Dankie vir die uitnodiging en die geleentheid om u by hierdie wonderlike geleentheid toe te spreek.

Soos ons almal bewus is, vier ons vandag die amptelike opening van die nuwe skoolsaal.

Dit is die tweede skoolsaalopening wat ek die afgelope week bywoon. En albei hierdie projekte is gesamentlike inisiatiewe van Garden Cities en die Archway Foundation en die skole.

Ek wil graag Garden Cities en die Archway Foundation opreg bedank vir hulle bydrae tot hierdie saal, en die SBL wat die geleentheid om geld in te samel aangegryp het. Ek wil ook graag die WKOD se bydrae tot die suksesvolle voltooiing van hierdie projek erken.

U harde arbeid en inspanning het vandag resultate gelewer en ek sien daarna uit om te ervaar hoe hierdie saal 'n middelpunt van opwindende aktiwiteite en gemeenskapsdeelname sal word. Ongetwyfeld sal hierdie saal ook gespanne leerders tydens eksamentye akkommodeer!

Terwyl enige nuwe skoolgebou of waardevolle toerusting waarde toevoeg tot die skool en die omgewing meer leervriendelik maak, sal al ons pogings om die gehalte van die onderwys in ons skole te verbeter weinig baat indien ons leerders die basiese vaardighede van geletterdheid en gesyferdheid nie kan bemeester nie.

Die vermoë om te lees, te skryf en te reken is van die belangrikste vaardighede wat ons kinders nodig het met betrekking tot hulle onderwys. Dit vorm inderdaad die grondslag waarop alle verdere leeraktiwiteit gebou word. Laat ons dus nie die betekenis wat geheg word aan ons jong leerders se taal- en wiskundige vaardighede deur middel van lees, skryf en reken onderskat nie.

As Minister is ek dus geïnteresseerd in die leerders van hierdie skool se uitslae in Taal en Wiskunde en moet daar verseker word dat enige terugwaartse stappe so spoedig moontlik gekeer word. Ek sou faal in my plig indien ek nie noem dat die Taal- en Wiskunde-uitslae van hierdie skool toon dat daar nog steeds werk nodig is hier om konsekwente hoëgehalte uitslae te verwerf. Terwyl u gelukgewens moet word met u verbetering in geletterdheid in graad 3, toon die wiskunderesultate in graad 3 en 6 en taalprestasie in graad 6 'n verswakking teenoor verlede jaar.

Ek is egter dankbaar dat verslae aandui dat dit 'n eenmalige "verswakking" was, en dat die skoolbestuur en opvoeders proaktief saamgewerk het om te verseker dat uitslae vanjaar verbeter.

Ek het ook verneem dat die skool teksryk is en oor nuwe lees- en handboeke beskik. Dit is werklik bemoedigend.

Ek twyfel vir geen oomblik daaraan dat, indien hierdie skool voortgaan om die regte positiewe houding te openbaar, saam te werk as spanne, behoorlik te beplan en die planne behoorlik uit te voer, die taal- en wiskundeuitslae aansienlik sal verbeter nie.

Ek sien dat hierdie skool sy 2013 sistemiese toets op 21 Oktober sal skryf. Hiermee wens ek u alle voorspoed toe.

Aan mnr Leukes wil ek graag sê, ek wens u alles van die beste toe met u nuwe aanstelling en hoop opreg dat u goed ontvang is deur die leerders, opvoeders en ouers van hierdie skool. U kan staatmaak op die volle ondersteuning van die WKOD.

Dit is baie duidelik dat hierdie skool behoorlik geadministreer, onderhou en bestuur word en die WKOD is verheug om dit te sien. Hartlike dank aan al die opvoeders by hierdie skool vir u toewyding.

Aan die skoolbeheerliggaam: u het 'n reuse verantwoordelikheid wat u namens hierdie skool moet uitoefen. Dankie vir u pogings om vandag se opening moontlik te maak.

Ek hoop u maak ten volle gebruik van wat hierdie skoolsaal kan aanbied vir hierdie gemeenskap en benut die potensiaal van hierdie fasiliteit ten volle.

Aan die leerders van dr GJ Joubert - elkeen in besonder hier vandag - is die geleentheid gegee om by hierdie skool te studeer, om onderrig te word, gelei te word en gestimuleer te word deur hardwerkende onderwysers.

Julle moet nou besluit of julle daardie geleentheid ten volle gaan benut. Maak dus die regte keuses wat julle lewens in die jare wat kom, positief sal beïnvloed. Dit gaan nie slegs daaroor om te slaag nie. Dit gaan ook daaroor dat julle die beste wat julle kan, sal doen, sodat julle met sukses na die volgende fase in julle lewe kan aanbeweeg.

Maar daarmee saam gaan ook verantwoordelikheid. Julle is verantwoordelik vir die voltooiing van julle huiswerk, moet hard studeer vir toetse, terwyl julle julle onderwysers respekteer en hulle raad volg, en 'n gesonde lewensstyl volg.

Ek hoop beslis om spoedig terug te wees om julle almal te sien in hierdie saal, en miskien selfs aan 'n kulturele of kunsgebeurtenis of selfs 'n promsiedag deel te neem.

Baie dankie.