Toespraak deur Minister Donald Grant, Minister van Onderwys, by die amptelike opening van die Agulhas Vaardigheidskool | Western Cape Education Department

Toespraak deur Minister Donald Grant, Minister van Onderwys, by die amptelike opening van die Agulhas Vaardigheidskool

This document is also available in English

Bertram Loriston - Distrik Direkteur
Beamptes van die WKOD
Mnr Andries Botha, Prinsipaal van Agulhas Vaardigheidskool
Mnr Johannes en lede van die Skoolbeheerliggaam
Opvoeders
Leerders
Ouers

Baie dankie vir die vriendelike uitnodiging om saam met u te deel in hierdie wonderlike geleentheid.

Toe ek vroeër hierdie skool besoek het, was ek baie beïndruk met die gees wat in hierdie skool heers.

Ek is verheug om hier te wees om die amptelike opening van die Agulhas Vaardigheidskool te vier. Ek onthou nog die besluit wat geneem is om die voormalige Napier Hoërskool te omskep in 'n vaardigheidskool en, geoordeel aan wat ek vandag voor my sien, was dit wel die regte besluit gewees.

As regering is ons vasberade om seker te maak dat al die kinders van die Wes-Kaap die geleentheid gebied word om die soort gehalte-onderwys wat hulle verdien, te ontvang.

Die onderwysbehoeftes van ons leerders is egter uiteenlopend. As individue is ons almal op een of ander wyse verskillend van mekaar. Ons het elkeen ons eie unieke talente en vaardighede en ek is dankbaar dat ons in hierdie Provinsie 'n wye reeks onderwysgeleenthede aan ons leerders kan bied om sodoende die vaardighedediversiteit te kan akkommodeer.

Dit is hoekom skole soos Agulhas Vaardigheidskool uiters waardevol vir hierdie Regering is aangesien hulle belangrike opvoedingsgeleenthede bied aan daardie leerders aan wie se onderwysbehoeftes nie maklik in hoofstroomskole voldoen kan word nie.

Daarenteen word aan leerders soos diegene wat vandag hier teenwoordig is, 'n meer relevante beroeps-, praktiese, tegniese maar hoëvaardighedeleerplan in studievelde soos sweiswerk, boukonstruksie, boerdery, haarkappery, gasvryheidstudies en educare gebied.

Ons het tans meer as 7000 leerders ingeskryf by ons vaardigheidskole in die Wes-Kaap. 'n Verdere vyf openbare skole bied vaardigheidskooldienste deur vaardigheidseenhede, wat 'n addisionele 700 leerders akkommodeer.

Hoe belangrik hierdie inrigtings deur hierdie regering geag word, blyk duidelik uit die getal nuwe vaardighedeskole wat die afgelope jare in hierdie provinsie oopgemaak het.

Agt van die agtien vaardighedeskole in die Wes-Kaap is slegs in die afgelope vier jaar geopen.

Hierdie groei in vaardighedeskole sal hopelik uitloop op verdere werkverskaffing in hierdie provinsie.

Werkskepping en ekonomiese groei is van die hoogste prioriteite van hierdie Regering.

Die arbeidsmark se klimaat in Suid-Afrika is nie maklik nie, aangesien duisende jongmense elke dag meeding om werksgeleenthede en ervaring.

Die nuutste werkloosheidstatistiek volgens die 2011-sensus dui aan dat die uitgebreide werkloosheidskoers tans op 40 persent nasionaal, en op 29.3 persent in die Wes-Kaap te staan kom.

Terwyl ons hier die laagste uitgebreide werkloosheidskoers in die land het, moet ons steeds seker maak dat ons beleidsmakers, arbeids-, sake- en burgerlike gemeenskap iets doen omtrent die werkloosheidsuitdaging aan jongmense.

Die Wes-Kaapse Regering glo dat ons 'n kritieke rol moet vervul deur geleenthede te bied aan ons jong burgers om hulleself te bemagtig en te verbeter sodat hulle lewens kan lei wat hulle na waarde ag.

'n Gebrek aan praktiese ervaring is een van die belangrikste struikelblokke vir jongmense wat die arbeidsmark wil betree. Opleiding van leerders in waardevolle vaardighede is slegs een manier waarop ons die deur kan oopmaak tot ekonomiese geleenthede vir jongmense.

As 'n Regering is ons konstant besig om maniere te vind en te ontwikkel wat nog meer geleenthede kan bied.

So, in 2011, het die Premier die Provinsiale Vaardighedeontwikkelingsforum van stapel gestuur wat daarop gemik is om geleenthede vir die jongmense van die Wes-Kaap te skep.

Die forum bring privaatsektorwerkgewers, hoëronderwysinrigtings en staatsdepartemente bymekaar om hulle in lyn te bring met mekaar en om vaardighedeontwikkeling wat geskoei is op behoeftes te bevorder. Dit maak veelvuldige geleenthede moontlik waar vaardighede tot die maksimum ontwikkel kan word en werksgeleenthede in die Wes-Kaap geskep kan word deur middel van praktiese intervensies, soos beurse en 'n uitgebreide aandiens-opleidingskema. Hierdie poging is spesifiek gemik op die verligting van die werkloosheidsprobleem van jongmense.

So waar pas ons vaardighedeskole hierby in?

Ons vaardighedeskole dien as belangrike boublokke in hierdie plan. Leerders met vaardighede wat onderrig word by inrigtings soos Agulhas Vaardighedeskool kan inpas in die programme wat deur die premier se Vaardighedeontwikkelingsforum geskep is.

Ons is van voorneme om, in samewerking met verdere opleiding, die sakewêreld en georganiseerde arbeid, pasklaar programme te skep, waar jongmense, byvoorbeeld van ons vaardighedeskole, verdere opleiding gebied word deur internskappe of kursusse wat hulle sal toerus met spesifieke vaardighede wat ons land nodig het en waarvan daar tans 'n tekort bestaan.

Dit is 'n opwindende inisiatief en steeds 'n werk-in-progressie, maar dit sal verseker baie wonderlike geleenthede vir die jongmense van die Wes-Kaap oopmaak, asook vir diegene wat ons onderskeie vaardighedeskole bywoon.

Maar genoeg oor werkskepping en vaardighedeontwikkeling.

Kom ons gesels oor hierdie nuwe skool.

Soos met alle nuwe skole die geval is, het ons by hulle die verwagting geskep dat hulle leë klaskamers omskep sal word in sentrums van leer en onderrig, waar leeders veilig en geborge sal wees, en waar leer van gehalte sal plaasvind.

Hierdie soort verantwoordelikheid rus op almal van ons hier vandag.

Ek dink en glo graag dat ons almal een groot span vorm - wat reik na dieselfde doelwit. Laat ons dus as skoolbestuurders, opvoeders, ouers, onderwysbeamptes, gemeenskapslede en, belangrikste van almal, as leerders, van hierdie skool 'n sukses maak.

Maak hierdie skool die sentrum van julle gemeenskap en verseker dat dit nie slegs skoon bly nie, maar ook beskerm word teen enige vorm van vandalisme en diefstal.

Aan die skoolbeheerliggaam: u het 'n reuse verantwoordelikheid wat u namens die skool moet uitoefen. Die ure wat u wy aan die werk van hierdie skool is 'n wonderlike voorbeeld van vrywillige diens tot voordeel van die skool, die leerders en die gemeenskap. Dit is baie duidelik dat hierdie skool behoorlik geadministreer, onderhou en bestuur word en ek is baie bly om dit te sien.

Aan ons ouers die volgende: ons wil hê dat u met die kinders sal gesels oor wat hulle elke dag by die skool doen, dat u hulle sal aanmoedig om hulle huiswerk en praktiese werk te doen en hard te studeer. Praat ook met u kinders se opvoeders oor wat hulle in die skool doen om u kinders se vaardighede te bou en hulle by te staan.

Aan die opvoeders en leiersskap van hierdie skool - die toekoms van hierdie leerders lê in u hande en ek wens u alles van die beste toe. Die WKOD is hiero om ondersteuning te bied aan u in u behoeftes en ons sien uit na 'n lang en positiewe werksverhouding tesame.

Laaste, maar nie die minste nie, die leerders - aan julle word 'n wonderlike geleentheid gebied om in hierdie skool te kan wees. Maak die beste daarvan! Min leerders kry die geleentheid om deel te neem aan skaduwerk en vaardighedeontwikkeling voor hulle die skool verlaat. Julle kry wel hierdie geleentheid. Dus, werk saam met julle opvoeders en maak die regte keuses wat juille lewens in die jare wat kom positief sal beïnvloed. Dit gaan nie slegs daaroor om te slaag nie. Dit gaan ook daaroor dat julle die beste wat julle kan sal doen sodat julle met sukses na die volgende fase in julle lewe kan vorder.

Baie dankie.