Graad 9 - Wenke vir Sukses | Western Cape Education Department

Graad 9 - Wenke vir Sukses

Hierdie Wenke Vir Sukses-boekie het ten doel om graad 9 leerders vir die Verdere Onderwys- en Opleidingsfase (VOO), grade 10 – 12 voor te berei. Dit dien as 'n gids om leerders te help om die korrekte vakke in graad 10 te kies.

Hierdie boekie sal jou help om die vereistes vir elke vak in graad 9 te verstaan asook die vereistes van die vakke in graad 10. Die wenke sal jou help om suksesvol te wees aan die einde van die jaar.

Hier volg die inhoud van die boek, aangepas vir gebruik op die Internet.  Kliek hier om die volledige boek (in "Acrobat" formaat) af te laai.

Graad 9 - Wenke vir Sukses - 'n gids om jou te help om jou matriek deur te kom

  1. Hoe om hierdie boek te gebruik
  2. Slaagvereistes vir graad 9 & Stel doelwitte om graad 9 te slaag
  3. Wenke vir sukses in vakke
  4. Hoe jy te werk moet gaan om jou vakke vir graad 10 te kies & Assessering: JNA en Sistemiese Assessering vir graad 9 leerders
  5. Jy is nou op pad na die VOO fase
  6. Hoekom dit nie 'n opsie is om skool te verlaat nie
  7. Studiewenke
  8. Belofte en motivering
  9. My studiedoelwitte
  10. Selfondersoek