Home | Media Releases Index page


Persvrystelling

29 Oktober 2002


VOO Kurrikulum

Verklaring deur André Gaum, Wes-Kaapse Minister Van Onderwys

Die WKOD werk entoesiasties met die Nasionale Departement saam om te verseker dat die instelling van die nuwe kurrikulum vir Verdere Onderwys en Opleiding 'n groot sukses is.

Ons verwelkom Minister Asmal se versekering dat daar eers seker gemaak sal word dat onderwyshulpmiddels en handboeke gereed is voordat 'n finale besluit oor die datum van inwerkingtreding geneem sal word.

Ons standpunt was van meet af aan dat die beoogde datum van 2004 heroorweeg moet word omdat dit waarskynlik te vroeg vir suksesvolle implementering is. Ons verwelkom ook die aankondiging dat die posisie van buitelandse tale en spesialisvakke, soos Bybelkunde heroorweeg sal word.

Daar sal weer besin moet word of die moelikheidsgraad van lewensoriëntering regverdig dat dit 'n verpligte vak word. Die 5-punt graderingskaal ten opsigte van assessering is ook problematies as dit persentasies sal vervang omdat dit die onderskeid tussen onder-gemiddelde, gemiddelde en bo-gemiddelde asook uitstaande prestasie onderdruk.

Alhoewel godsdiensonderrig as vak verdwyn moet skole onthou dat die SA Skolewet godsdiensbeoefening toelaat en dat meer gebruik daarvan gemaak kan word.


Media navrae:
Ruhan Robbertze
082 577 6551
 return to: Home | Media Releases Index page