Home | Media Releases Index page

Mediavrystelling

13 Februarie, 2002

Professor Kader Asmal se herstrukturerings-planne vir hor onderwys in die Wes-Kaap

Verklaring deur Adv A Gaum: Provinsiale Minister van Onderwys: Wes-Kaap en LPP Stellenbosch.

Dit kan verwelkom word dat Professor Kader Asmal se herstrukturerings-planne vir hor onderwys in die Wes-Kaap eerder daarop gemik is om sinvolle verandering te bevorder as om die wiel te probeer herontdek en so onnodige ontwrigting te veroorsaak.

Dit is besonder verblydend dat die verslag n universiteit soos die US, wat nie Engels as onderrig-taal het nie, toelaat om Afrikaans as voertaal te behou. Die US moet egter ag slaan op die verslag se beroep op die universiteite om steeds na groter inklusiwiteit te streef. En veral meer Bruin studente te werf. Dit bied n verdere uitdaging aan die US om waarlik al die Afrikaanses in die wes-Kaapse gemeenskap te dien.

Die wysheid daarvan om n beroepsgerigte instelling soos die Skiereiland Technikon en UWK saam te smelt moet egter bevraagteken word. Ons het juis in die Wes-Kaap n groter fokus op beroepsgerigte onderwys nodig wat aan studente n goeie kans bied op n plek in die arbeidsmark. Die onderwysstelsel behoort juis hersien te word om meer van beroepsgerigte onderwys te maak.

Uitgestuur deur:
Die Direktoraat Kommunikasie
Wes-Kaap Onderwysdepartement
Privaatsak X9114
Kaapstad 8000
Tel: (021) 467-2531
Faks: (021) 467-2363
E-pos: pattwell@pawc.wcape.gov.za
 return to: Home | Media Releases Index page