Examiners' reports 2007 | Western Cape Education Department

Examiners' reports 2007

A
Aardrykskunde HG Vraestel 1
Aardrykskunde HG Vraestel 2
Aardrykskunde SG Vraestel 1
Aardrykskunde SG Vraestel 2
Accounting HG
Accounting SG
Afrikaans Eerste Taal HG Vraestel 1
Afrikaans Eerste Taal HG Vraestel 2
Afrikaans Eerste Taal HG Vraestel 3
Afrikaans Eerste Taal SG Vraestel 1
Afrikaans Eerste Taal SG Vraestel 2
Afrikaans Eerste Taal SG Vraestel 3
Afrikaans Tweede Taal HG Vraestel 1
Afrikaans Tweede Taal HG Vraestel 2
Afrikaans Tweede Taal HG Vraestel 3
Afrikaans Tweede Taal SG Vraestel 1
Afrikaans Tweede Taal SG Vraestel 2
Afrikaans Tweede Taal SG Vraestel 3
Agricultural Science HG Paper 1 & 2
Agricultural Science SG Paper 1
Agricultural Science SG Paper 2
Art HG
Art SG | Kuns SG
B
Bedryfsekonomie HG
Bedryfsekonomie SG
Biblical Studies HG
Biblical Studies SG
Biologie HG Vraestel 1
Biologie HG Vraestel 2
Biologie SG Vraestel 1 | Biology SG Paper 1
Biologie SG Vraestel 2
Biology HG Paper 1
Biology HG Paper 2
Biology SG Paper 1
Biology SG Paper 2
Bricklaying and Plastering SG
Business Economics HG
Business Economics SG
Bybelkunde HG
Bybelkunde SG
C - D
Commercial Mathematics SG
Computer Studies HG Paper 1
Computer Studies HG Paper 2
Computer Studies SG Paper 1
Computer Studies SG Paper 2
Computyping SG Paper 1
Dance SG
Dans SG
Duits Derde Taal HG Vraestel 1 & 2
E
Economics HG
Economics SG
Ekonomie HG
Ekonomie SG
Electronics SG
Elektronika SG
English First Language HG Paper 1
English First Language HG Paper 2
English First Language HG Paper 3
English First Language SG Paper 1
English First Language SG Paper 2
English First Language SG Paper 3
English Second Language HG Paper 1
English Second Language HG Paper 2
English Second Language HG Paper 3
English Second Language SG Paper 1
English Second Language SG Paper 2
English Second Language SG Paper 3
F - G
Fisiologie SG | Physiology SG
French HG Paper 1
French HG Paper 2
Functional Mathematics SG Paper 1
Functional Mathematics SG Paper 2
Functional Physical Science SG
Funksionele Natuur- en Skeikunde SG Vraestel 1
Funksionele Wiskunde SG Vraestel 1
Funksionele Wiskunde SG Vraestel 2
Gasvryheidstudies SG | Hospitality Studies SG
Geography HG Paper 1
Geography HG Paper 2
Geography SG Paper 1
Geography SG Paper 2
German Third Language HG Paper 1 & 2
Geskiedenis HG Vraestel 1
Geskiedenis HG Vraestel 2
Geskiedenis SG Vraestel 1
Geskiedenis SG Vraestel 2
H - J
Handelsreg SG
Handelswiskunde SG
Hebrew HG Paper 1
Hebrew HG Paper 2
History HG Paper 1
History HG Paper 2
History SG Paper 1
History SG Paper 2
Home Economics HG
Home Economics SG
Hospitality Studies SG
Houtwerk SG Vraestel 1
Houtwerk SG Vraestel 2
Huishoudkunde HG
Huishoudkunde SG | Home Economics SG
Inleiding tot Kriminologie
Introduction to Criminology
K - L
Kuns HG
Kuns SG
Landbouwetenskap HG Vraestel 1 & 2
Landbouwetenskap SG Vraestel 1
Landbouwetenskap SG Vraestel 2
Latin HG Paper 1 & 2
Latyn HG Vraestel 1 & 2
M
Maritime Studies SG (A)
Maritime Studies SG (B) Paper 1 & 2
Mathematics HG Paper 1
Mathematics HG Paper 2
Mathematics SG Paper 1
Mathematics SG Paper 2
Mercantile Law SG
Metaalwerk SG Vraestel 2
Metalwork SG Paper 2
Motor Mechanics
Motor Werktuigkunde
Music HG Paper 2
Music SG Paper 1
Musiek HG Vraestel 2
Musiek SG Vraestel 1
N - O
Naaldwerken Kleding SG
Natuur- en Skeikunde HG Vraestel 1
Natuur- en Skeikunde HG Vraestel 2
Natuur- en Skeikunde SG Vraestel 1
Natuur- en Skeikunde SG Vraestel 2
Needlework and Clothing SG
P - Q
Physical Science HG Paper 1
Physical Science HG Paper 2
Physical Science SG Paper 1
Physical Science SG Paper 2
Physiology SG
R - S
Reis en Toerisme
Rekenaarstudie HG Vraestel 1
Rekenaarstudie HG Vraestel 2
Rekenaarstudie SG Vraestel 1 | Computer Studies SG Paper 1
Rekenaarstudie SG Vraestel 2
Rekenaartik SG Vraestel 1
Rekeningkunde HG
Rekeningkunde SG
Speech and Drama HG | Spraak en Drama HG
Speech and Drama SG
Spraak en Drama HG
Spraak en Drama SG
Steenmessel- en Pleisterwerk SG
T - V
Technical Drawing HG Paper 1
Technical Drawing HG Paper 2
Technical Drawing SG Paper 1
Technika (Electrical | Elektries) HG
Technika (Mechanical | Meganies) HG
Tegniese Tekene HG Vraestel 1
Tegniese Tekene HG Vraestel 2
Tegniese Tekene SG Vraestel 1
Tik SG Vraestel 1
Travel and Tourism
Typing SG Paper 1
W
Wiskunde HG Vraestel 1 | Mathematics HG Paper 1
Wiskunde HG Vraestel 2
Wiskunde SG Vraestel 1
Wiskunde SG Vraestel 2 | Mathematics SG Paper 2
Woodwork SG Paper 1
Woodwork SG Paper 2
X - Z
isiXhosa First Language HG Paper 1
isiXhosa First Language HG Paper 2
isiXhosa First Language HG Paper 3
isiXhosa First Language SG Paper 1
isiXhosa First Language SG Paper 2
isiXhosa First Language SG Paper 3
isiXhosa Second Language HG Paper 2
isiXhosa Second Language HG & SG Paper 3
isiXhosa Third Language HG & SG Paper 1