Examiners' reports 2006 | Western Cape Education Department

Examiners' reports 2006

A
(Aardrykskunde HG Vraestel 1)  Geography HG Paper 1
(Aardrykskunde HG Vraestel 2)  Geography HG Paper 2
(Aardrykskunde SG Vraestel 1)  Geography HG Paper 1
Aardrykskunde SG Vraestel 2
Accounting HG
Accounting SG
Afrikaans Eerste Taal HG Vraestel 1
Afrikaans Eerste Taal HG Vraestel 2
Afrikaans Eerste Taal HG Vraestel 3
Afrikaans Eerste Taal SG Vraestel 1
Afrikaans Eerste Taal SG Vraestel 2
Afrikaans Eerste Taal SG Vraestel 3
Afrikaans Tweede Taal HG Vraestel 1
Afrikaans Tweede Taal HG Vraestel 2
Afrikaans Tweede Taal HG Vraestel 3
Afrikaans Tweede Taal SG Vraestel 1
Afrikaans Tweede Taal SG Vraestel 2
Afrikaans Tweede Taal SG Vraestel 3
Agricultural Science HG Paper 1
Agricultural Science HG Paper 2
Agricultural Science SG Paper 1
Agricultural Science SG Paper 2
Arabic HG Paper 1
Arabic HG Paper 2
Art HG
Art SG
B
Bedryfsekonomie HG
Bedryfsekonomie SG
Biblical Studies HG
Biblical Studies SG
(Biologie HG Vraestel 1)  Biology HG Paper 1
Biologie HG Vraestel 2
Biologie SG Vraestel 1
Biologie SG Vraestel 2
Biology HG Paper 1
Biology HG Paper 2
Biology SG Paper 1
Biology SG Paper 2
Bricklaying and Plastering SG
Business Economics HG
Business Economics SG
Bybelkunde HG
Bybelkunde SG
C - D
Commercial Mathematics SG
Computer Studies HG Paper 1
Computer Studies HG Paper 2
Computer Studies SG Paper 1
Computer Studies SG Paper 2
Computyping SG
Dance | Dans HG Paper 1
Dance | Dans SG Paper 1
Duits Derde Taal HG Vraestel 1
Duits Derde Taal SG *
E
Economics HG
Economics SG
Ekonomie HG
(Ekonomie SG)  Economics SG
Electrician's Work
Electronics SG
Elektronika SG
English First Language HG Paper 1
English First Language HG Paper 2
English First Language HG Paper 3
English First Language SG Paper 1
English First Language SG Paper 2
English First Language SG Paper 3
English Second Language HG Paper 1
English Second Language HG Paper 2
English Second Language HG Paper 3
English Second Language SG Paper 1
English Second Language SG Paper 2
English Second Language SG Paper 3
F - G
(Fisiologie SG Vraestel 1)  Physiology SG Paper 1
Fitting and Turning SG
French HG Paper 1
French HG Paper 2
Functional Mathematics SG Paper 1
Functional Mathematics SG Paper 2
Functional Physical Science SG
Funksionele Natuur- en Skeikunde SG
Funksionele Wiskunde SG Vraestel 1
Funksionele Wiskunde SG Vraestel 2
Gasvryheidstudies SG
Geography HG Paper 1
Geography HG Paper 2 Mapwork
Geography SG Paper 1
Geography SG Paper 2
German Third Language HG Paper 1
(German Third Language SG)  Duits Derde Taal SG *
Geskiedenis HG Vraestel 1
Geskiedenis HG Vraestel 2
Geskiedenis SG Vraestel 1
Geskiedenis SG Vraestel 2
H
Handelswiskunde SG
Hebrew HG Paper 1 and 2
History HG Paper 1
History HG Paper 2
History SG Paper 1
History SG Paper 2
Home Economics HG
(Home Economics SG)  Huishoudkunde SG
Hospitality Studies SG
Houtbewerking SG
Houtwerk SG Teorie Vraestel 1
Houtwerk SG Vraestel 2
Huishoudkunde HG
Huishoudkunde SG
I - J
Introduction to Criminology SG  (Inleiding tot Kriminologie SG)
isiXhosa First Language HG Paper 1
isiXhosa First Language HG Paper 2
isiXhosa First Language HG & SG Paper 3
isiXhosa First Language SG Paper 1
isiXhosa First Language SG Paper 2
isiXhosa First Language SG & HG Paper 3
isiXhosa Second Language HG
isiXhosa Second Language Paper 3
isiXhosa Third Language HG & SG Paper 1
isiXhosa Third Language HG & SG Paper 2
isiXhosa Derde Taal SG & HG Vraestel 2
K - L
Kuns HG
(Kuns SG)  Art SG
(Landbouwetenskap HG Vraestel 1)  Agricultural Science HG Paper 1
(Landbouwetenskap HG Vraestel 2)  Agricultural Science HG Paper 2
(Landbouwetenskap SG Vraestel 1)  Agricultural Science SG Paper 1
(Landbouwetenskap SG Vraestel 2)  Agricultural Science SG Paper 2
Latin HG Paper 2
Latyn HG Vraestel 2
M
Maritime Studies A (Shore-based) SG
Mathematics HG Paper 1
Mathematics HG Paper 2
Mathematics SG Paper 1
Mathematics SG Paper 2
Mercantile Law SG
Motor Mechanics / Motorwerktuigkunde SG
Music HG Paper 1
Music SG Paper 1
Musiek HG Vraestel 1
Musiek SG Vraestel 1
N - O
Naaldwerk en Kleding SG
Natuur en Skeidkunde HG Vraestel 1
(Natuur en Skeidkunde HG Vraestel 2)  Physical Science HG Paper 2
Natuur en Skeidkunde SG Vraestel 1
Natuur en Skeidkunde SG Vraestel 2
Needlework and Clothing SG
P - Q
(Pas en Draaiwerk SG)  Fitting and Turning SG
(Physical Science HG Paper 1)  Natuur en Skeidkunde HG Vraestel 1
Physical Science HG Paper 2
Physical Science SG Paper 1
Physical Science SG Paper 2
Physiology SG Paper 1
R - S
Reis en Toerisme SG
(Rekenaarstudie HG Vraestel 1)  Computer Studies HG Paper 1
(Rekenaarstudie HG Vraestel 2)  Computer Studies HG Paper 2
Rekenaarstudie SG Vraestel 1
(Rekenaarstudie SG Vraestel 2)  Computer Studies SG Paper 2
(Rekenaartik SG)  Computyping SG
(Rekeningkunde HG)  Accounting HG
Rekeningkunde SG
Sesotho HG Paper 1
Setswana First Language HG Paper 3
Speech and Drama HG
Speech and Drama SG
Spraak en Drama HG
Spraak en Drama SG
Steenmessel- en Pleisterwerk SG
T - V
Technical Drawing HG Paper 1
Technical Drawing HG Paper 2
Technical Drawing SG Paper 1
Technical Drawing SG Paper 2
Technika (Civil) HG  (Technika (Siviel) HG)
Technika (Civil) SG  (Technika (Siviel) SG)
Technika (Electrical) HG
Technika (Elektries) HG
Technika (Mechanical) HG
Technika (Meganies) HG
Tegniese Tekeninge HG Vraestel 1
Tegniese Tekeninge HG Vraestel 2
Tegniese Tekeninge SG Vraestel 1
(Tegniese Tekeninge SG Vraestel 2)  Technical Drawing SG Paper 2
Travel and Tourism SG
Typing SG Paper 1  (Tik SG Vreastel 1)
W - Z
Wiskunde HG Vraestel 1
(Wiskunde HG Vraestel 2)  Mathematics HG Paper 2
(Wiskunde SG Vraestel 1)  Mathematics SG Paper 1
(Wiskunde SG Vraestel 2)  Mathematics SG Paper 2
Woodwork Theory Paper 1
Woodworking SG