Examiners' reports 2003 | Western Cape Education Department

Examiners' reports 2003

A
Aardrykskunde Hg Vraestel 1 / Geography Hg Paper 1
Aardrykskunde Hg Vraestel 2 / Geography Hg Paper 2
Aardrykskunde Sg Vraestel 1 / Geography Sg Paper 1
Aardrykskunde Sg Vraestel 2 / Geography Sg Paper 2
Accounting Hg / Rekeningkunde Hg
Accounting Sg / Rekeningkinde Sg
Additional Mathematics Hg / Addisionele Wiskunde Hg
Afrikaans Eerste Taal Hg Vraestel 1 / Afrikaans First Language Hg Paper 1
Afrikaans Eerste Taal Hg Vraestel 3 / Afrikaans First Language Hg Paper 3
Afrikaans Eerste Taal Sg Vraestel 1 / Afrikaans First Language Sg Paper 1
Afrikaans Eerste Taal Sg Vraestel 2 / Afrikaans First Language Sg Paper 2
Afrikaans Tweede Taal Hg Vraestel 1 / Afrikaans Second Language Hg Paper 1
Afrikaans Tweede Taal Hg Vraestel 2 / Afrikaans Second Language Hg Paper 2
Afrikaans Tweede Taal Hg Vraestel 3 / Afrikaans Second Language Hg Paper 3
Afrikaans Tweede Taal Sg Vraestel 3 / Afrikaans Second Language Sg Paper 3
Afrikaans Addisionele Taal Sg Vraestel 1 / Afrikaans Additional Language Sg Paper 1
Agricultural Science Hg / Landbouwetenskap Hg
Agricultural Science Sg / Landbouwetenskap Sg
Arabic Hg Paper 1 / Arabies Hg Vraestel 1
Arabic Hg Paper 2 / Arabies Hg Vraestel 2
Art Hg: History Of Art / Kuns Hg: Kunsgeskeidenis
Art Sg / Kuns Sg
B
Bedryfsekonomie Hg / Business Economics Hg
Bedryfsekonomie Sg / Business Economics Sg
Biblical Studies Hg / Bybelkunde Hg
Biblical Studies Sg / Bybelkunde Sg
Biology Hg Paper 1 / Biologie Hg Vraestel 1
Biology Hg Paper 2 / Biologie Hg Vraestel 2
Biology Sg Paper 1 / Biologie Sg Vraestel 1
Biology Sg Paper 2 / Biologie Sg Vraestel 2
Business Economics Hg / Bedryfsekonomie Hg
Business Economics Sg / Bedryfsekonomie Sg
Bybelkunde Hg / Biblical Studies Hg
Bybelkunde Sg / Biblical Studies Sg
C
Commercial Mathematics / Handelswiskunde
Computer Studies Hg Paper 1 & 2 / Rekenaarstudie Hg Vraestel 1 & 2
Computer Studies Sg Paper 1 / Rekenaarstudie Sg Vraestel 1
Computer Studies Sg Paper 2 / Rekenaarstudie Sg Vraestel 2
Computyping Sg Paper 1 / Rekenaartik Sg Vraestel 1
D
Dance Hg Paper 1 / Dans Hg Vraestel 1
Dance Hg Paper 2 / Dans Hg Vraestel 2
Dance Sg Paper 1 / Dans Sg Vraestel 1
Dance Sg Paper 2 / Dans Sg Vraestel 2
Duits Eerste Taal Hg Vraestel 1 / German First Language Hg Paper 1
Duits Derde Taal Hg Vraestel 1 / German Third Language Hg Paper 1
Duits Derde Taal Hg Vraestel 2 / German Third Language Hg Paper 2
Duits Derde Taal Sg Vraestel 1 / German Third Language Sg Paper 1
E
Economics Hg / Ekonomie Hg
Economics Sg / Ekonomie Sg
Electronics Sg / Elektronika Sg
English First Language Hg Paper 1 / Engels Eerste Taal Hg Vraestel 1
English First Language Hg Paper 2 / Engels Eerste Taal Hg Vraestel 2
English First Language Hg Paper 3 / Engels Eerste Taal Hg Vraestel 3
English First Language Sg Paper 1 / Engels Eerste Taal Sg Vraestel 1
English First Language Sg Paper 2 / Engels Eerste Taal Sg Vraestel 2
English First Language Sg Paper 3 / Engels Eerste Taal Sg Vraestel 3
English Second Language Hg Paper 1 / Engels Tweede Taal Hg Vraestel 1
English Second Language Hg Paper 2 / Engels Tweede Taal Hg Vraestel 2
English Second Language Hg Paper 3 / Engels Tweede Taal Hg Vraestel 3
English Second Language Sg Paper 1 / Engels Tweede Taal Sg Vraestel 1
English Second Language Sg Paper 2 / Engels Tweede Taal Sg Vraestel 2
English Second Language Sg Paper 3 / Engels Tweede Taal Sg Vraestel 3
F
Fisiologie Hg / Physiology Hg
Fisiologie Sg / Physiology Sg
Fitting And Turning Sg / Pas-En Draaiwerk Sg
French Hg Paper 1 / Frans Hg Vraestel 1
Functional Mathematics Sg Paper 1 / Funksionele Wiskunde Sg Vraestel 1
Functional Mathematics Sg Paper 2 / Funksionele Wiskinde Sg Vraestel 2
Functional Physical Science Sg / Funksienele Natuur-En Skeikunde Sg
G
Gasvryheidstudies Sg / Hospitalality Studies Sg
Geography Hg Paper 1 / Aardrykskunde Hg Vraestel 1
Geography Hg Paper 2 / Aardrykskunde Hg Vraestel 2
Geography Sg Paper 1 / Aardrykskunde Sg Vraestel 1
Geography Sg Paper 2 / Aadrykskunde Sg Vraestel 2
German First Language Hg Paper 1 / Duits Eerste Taal Hg Vraestel 1
German Third Language Hg Paper 1 / Duits Derde Taal Hg Vraestel 1
German Third Language Hg Paper 2 / Duits Derde Taal Hg Vraestel 2
German Third Language Sg Paper 1 / Duits Derde Taal Sg Vraestel 1
Geskiedenis Hg Vraestel 1 / History Hg Paper 1
Geskiedenis Hg Vraestel 2 / History Hg Paper 2
Geskiedenis Sg Vraestel 1 / History Sg Paper 1
Geskiedenis Sg Vraestel 2 / History Sg Paper 2
H
Handelsreg / Mercantile Law
Handelswiskunde / Commercial Mathematics
Hebrew Hg Paper 1
Hebrew Hg Paper 2
History Hg Paper 1 / Geskiedenis Hg Vraestel 1
History Hg Paper 2 / Geskiedenis Hg Vraestel 2
History Sg Paper 1 / Geskiedenis Sg Vraestel 1
History Sg Paper 2 / Geskiedenis Sg Vraestel 2
Home Economics Hg / Huishoudkunde Hg
Home Economics Sg Paper 1 / Huishoudkunde Sg Vraestel 1
Hospitalality Studies Sg / Gasvryheidstudies Sg
Huishoudkunde Hg / Home Economics Hg
Huishoudkunde Sg Vraestel 1 / Home Economics Sg Paper 1
Houtwerk Sg Tekene / Woodwork Sg Drawing
Houtwerk Vraestel 1 / Woodwork Paper 1
Houtwerk Sg Vraestel 2 / Woodworking Sg Paper 2
I
Introduction To Ethnology / Inleiding Tot Etnologie
isiXhosa First Language Hg Paper 1
isiXhosa First Language Hg Paper 2
isiXhosa First Language Hg Paper 3
isiXhosa First Language Sg Paper 1
isiXhosa First Language Sg Paper 2
isiXhosa First Language Sg Paper 3
isiXhosa Second Language Hg Paper 1
isiXhosa Second Language Hg Paper 2
isiXhosa Second Language Hg Paper 3
isiXhosa Second Language Sg Paper 1
isiXhosa Second Language Sg Paper 2
J
Jewish Studies Hg Paper 1 & 2
Jewish Studies Sg Paper 1 & 2
K
Kuns Hg:  Kunsgeskeidenis / Art Hg:  History Of Art
Kuns Sg / Art Sg
L
Landbouwetenskap Hg / Agricultural Science Hg
Landbouwetenskap Sg / Agricultural Science Sg
Latin Hg Paper 1 / Latyn Hg Vraestel 1
Latin Hg Paper 2 / Latyn Hg Vraestel 2
M
Maritieme Studies Sg (A) / Maritime Studies Sg (A)
Maritime Studies Sg (B) Paper 1 / Maritieme Studies Sg (B) Vraestel 1
Maritime Studies Sg (B) Paper 2 / Maritieme Studies Sg (B) Vraestel 2
Mathematics Hg Paper 1 / Wiskunde Hg Vraestel 1
Mathematics Hg Paper 2 / Wiskunde Hg Vraestel 2
Mathematics Sg Paper 2 / Wiskunde Sg Vraestel 2
Mercantile Law / Handelsreg
Metalwork Sg Paper 1 & 2/ Metaalwerk Sg Vraestel 1 & 2
Motor Mechanics Sg / Motorwerktuigkunde Sg
Music Hg Paper 2 / Musiek Hg Vraestel 2
Music Sg Paper 1 / Musiek Sg Vraestel 1
Music Sg Paper 2 / Musiek Sg Vraestel 2
N - O
Naaldwerk En Kleding / Needlework And Clothing
Natuur En Skeikunde Hg Vraestel 1 / Physical Science Hg Paper 1
Natuur En Skeikunde Hg Vraestel 2 / Physical Science Hg Paper 2
Natuur En Skeikunde Sg Vraestel 1 / Physical Science Sg Paper 1
Natuur En Skeikunde Sg Vraestel 2 / Physical Science Sg Paper 2
Needlework And Clothing / Naaldwerk En Kleding
P - Q
Pas-En Draaiwerk Sg/ Fitting And Turning Sg
Physical Science Hg Paper 1 / Natuur En Skeikunde Hg Vraestel 1
Physical Science Hg Paper 2 / Natuur En Skeikunde Hg Vraestel 2
Physical Science Sg Paper 1 / Natuur En Skeikunde Sg Vraestel 1
Physical Science Sg Paper 2 / Natuur En Skeikunde Sg Vraestel 2
Physiology Hg / Fisiologie Hg
Physiology Sg / Fisiologie Sg
R
Rekenaarstudie Hg Vraestel 1 & 2 / Computer Studies Hg Paper 1 & 2
Rekenaarstudie Sg Vraestel 1 / Computer Studies Sg Paper 1
Rekenaarstudie Sg Vraestel 2 / Computer Studies Sg Paper 2
Rekenaartik Sg / Computyping Sg
Rekeningkunde Hg / Accounting Hg
Rekeningkinde Sg / Accounting Sg
S
Sesotho Hg Paper 1
Sesotho Hg Paper 2
Sesotho Hg Paper 3
Sesotho Sg Paper 1
Sesotho Sg Paper 2
Sesotho Sg Paper 3
Setswana First Language Hg Paper 1
Setswana First Language Hg Paper 2
S.A. Criminal Law Sg / S.A Strafreg Sg
South Sotho Third Language Hg Paper 2 / Suid Sotho Derde Taal Hg Vraestel 2
Speech And Drama Hg / Spraak En Drama Hg
Speech And Drama Sg / Spraak En Drama Sg
Statute Law Sg / Wettereg Sg
Sweis-En Metaalwerking Sg / Welding And Metalworking Sg
T - V
Technical Drawing Hg Paper 1 / Tegniese Tekene Hg Vraestel 1
Technical Drawing Hg Paper 2 / Tegniese Tekene Hg Vraestel 2
Technical Drawing Sg Paper 1 / Tegniese Tekene Sg Vraestel 1
Technical Drawing Sg Paper 2 / Tegniese Tekene Sg Vraestel 2
Technika (Civil) Hg / Technika (Siviel) Hg
Technika (Civil) Sg / Technika (Siviel) Sg
Technika (Electrical) Hg / Technika (Elektries) Hg
Technika (Electrical) Sg / Technika (Electries) Sg
Technika (Mechanical) Hg / Technika (Meganies) Hg
Typing Sg / Tik Sg
W - Z
Welding And Metalworking Sg / Sweis-En Metaalwerking Sg
Wettereg Sg / Statute Law Sg
Wiskunde Hg Vraestel 1 / Mathematics Hg Paper 1
Wiskunde Hg Vraestel 2 / Mathematics Hg Paper 2
Wiskunde Sg Vraestel 2 / Mathematics Sg Paper 2
Woodwork Sg Drawing / Houtwerk Sg Tekene
Woodwork Paper 1 / Houtwerk Vraestel 1
Woodworking Sg Paper 2 / Houtwerk Sg Vraestel 2