1. Die goedgekeurde skoolkalender vir 2018 is soos volg:

Kwartaal Open Sluit
Eerste 15 Januarie (opvoeders)
17 Januarie (leerders)
28 Maart
Tweede 10 April 22 Junie
Derde 17 Julie 28 September
Vierde 09 Oktober 12 Desember (leerders)
14 Desember (opvoeders)

Kwartaal Getal Weke Getal Dae Getal Openbare Vakansiedae Werklike Getal Skooldae
Eerste 11 51 (53) 1 50 (52)
Tweede 11 54 2 + 1 51
Derde 11 54 2 + 1 51
Vierde 10 47 (49) 0 47 (49)
Totaal 43 206 (210) 5 + 2 199 (203)

(Getalle in hakkies is vir opvoeders)

2. Openbare en skoolvakansiedae in 2018:

01 Januarie 2018 - Nuwejaarsdag
21 Maart 2018 - Menseregtedag
30 Maart 2018 - Goeie Vrydag
02 April 2018 - Gesinsdag
27 April 2018 - Vryheidsdag
30 April 2018 - Skoolvakansie
01 Mei 2018 - Werkersdag
16 Junie 2018 - Jeugdag
09 Augustus 2018 - Nasionale Vrouedag
10 Augustus 2018 - Skoolvakansie
24 September 2018 - Erfenisdag
16 Desember 2018 - Versoeningsdag
17 Desember 2018 - Openbare Vakansiedag
25 Desember 2018 - Kersdag
26 Desember 2018 - Welwillendheidsdag
3. Prinsipale word hiermee dringend versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle opvoeders, leerders, ouers en lede van die beheerliggaam te bring.


GETEKEN: TS MATSELISO
ADJUNK-DIREKDIREK-GENERAAL: INRIGTINGSONTWIKKELING - EN KO÷RDINERING
DATUM: 2017:04:07