1. Your attention is drawn to a typographical error identified in Circular E39 of 2016. This error affects the Xhosa Home Language novel.
2. Refer to Page 2 of Annexure A of Curriculum FET Minute: DCF 0001/2017, dated 10 January 2017:

NOVEL: XHOSA HOME LANGUAGE
TITLE AUTHOR CORRECTION
Nyana Wam! Nyana Wam! WK Tamsanqa The name of the author erroneously referred to WH Khosa
3. Prinsipale word versoek om die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle graad 12-taalonderwysers en -leerders te bring om te verseker dat die korrekte roman gestudeer word.


SIGNED: T. SINGH
ACTING DEPUTY DIRECTOR-GENERAL: CURRICULUM AND ASSESSMENT MANAGEMENT
DATE: 2017:04:13