1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) stel 'n reeks digitale hulpbronne op die "WCED ePortal" bekend. Toegang tot hierdie hulpbronne kan via http://www.wcedeportal.co.za verkry word.
2. 'n Verskeidenheid gratis hulpbronne bestaande uit videogrepe, oudiogrepe, digitale dokumente, lesse en lesplanne is beskikbaar vir die hele skoolgemeenskap, enige tyd en van enige plek af.
3. Die nuwe vereenvoudigde koppelvlak van die "WCED ePortal" vereenvoudig die proses om toegang tot materiaal volgens graad, vak en onderwerp te verkry.
4. Onderwysers kan toegang verkry tot materiaal wat met lesbeplanning kan help.
5. Leerders kan toegang verkry tot materiaal wat hulle kan help om die gedeeltes van die kurrikulum waarmee hulle sukkel te verstaan.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle onderwysers, leerders en die res van die skoolgemeenskap.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:11:10