1. Volgens die Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Tale in die Senior Fase (Graad 7-9), moet leerders "formele studie van literÍre tekste" insluitende kortverhale, romans, poŽsie en drama onderneem.
2. Die finale lys van aanbevole boeke vir graad 7 tot 9 Letterkundestudie vir 2018 is aangeheg.
3. Skole word aangeraai om waar nodig die WKOD Instutionele Leerondersteunings Minuut: 0005/2013 te konsulteer, om die aangehegte letterkundelys van 2018 te gebruik vir die aankoop van literatuur gedurende beplanning.
4. Skole moet daarop let dat hierdie lys bedoel is om graad 7- tot 9 taalonderwysers te help met die selektering van letterkundetekste. Baie tekse sluit vrae, toepassing en notas in om leerders te ondersteun. Vir sommige titels is ondersteuning op die internet beskikbaar by http://education.slims.gov.za


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:10:20

"Final 2018 Lists: English Literature Study: Grades 7, 8, 9"  (grootte: 110 KB)
Finale Lys vir 2018: Afrikaans Letterkundestudie Grade 7, 8, 9  (grootte: 102 KB)
"Recommended Final 2018 Lists: African Languages Literature Study Grades 7, 8, 9"  (grootte: 110 KB)