1. Nasionale Wetenskapweek (NWW) is 'n jaarlikse landwye viering van Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese, Wiskunde en Innovasie (WTIWI). Die Nasionale Wiskundeweek maak deel uit van NWW, 'n inisiatief van die Departement van Wetenskap en Tegnologie (DWT). NWW word deur die Suid-Afrikaanse Agentskap vir die Bevordering van Wetenskap en Tegnologie (SAASTA), 'n sake-eenheid van die Nasionale Navorsingstigting (NNS), bestuur.
2. Gedurende NWW word veral op onderrig in Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese en Wiskunde gefokus. Die doel is om hierdie vakke meer aantreklik, aanloklik en lonend vir leerders en die algehele gemeenskap te maak. Skole kan die effek van Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese en Wiskunde op ons daaglikse lewens beklemtoon en die belangrikheid van hierdie vakke as 'n grondslag vir verskeie loopbane benadruk. NWW is 'n medium om hierdie vakke gewild te maak en om openbare bewustheid, begrip en waardering daarvan te verhoog. Die tema vir NWW 2017 is: Bevordering van Wetenskaptoerisme.
3. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) versoek alle skole om spesiale aktiwiteite tydens NWW te he wat op hierdie vakke gebaseer is. Die ideaal sou wees om leerders en hul ouers te betrek. Die klem val op bewustheid in Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese en Wiskunde in ons alledaagse lewens, om pret te he en op 'n interaktiewe wyse deel te neem.
4. Die volgende nie-regeringsorganisasies (NROĀfs) is toekenningshouers wat befondsing van SAASTA ontvang het om projekte wat Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese en Wiskunde behels, tydens NWW aan te bied. Die tuisblad van die WKOD se webwerf sal 'n program voorsien wat verwante aktiwiteite bevat wat in die Wes-Kaap gehou sal word: http://www.wcedcurriculum.westerncape.gov.za

SAASTA-toekenningshouers van die Wes-Kaap
Organisasie Kontakpersoon
  • Afrika-Instituut vir Wiskundige Wetenskappe / Skoolverrykingsentrum (AIMS) (beter bekend as die African Institute for Mathematical Sciences / School Enrichment Centre (AIMS))
Dr Rejoyce Gavhi-Molefe
Telefoonnommer (kantoor):
021 787 9349
  • Arcelor Mittal Science Centre
Me Jacque Willems
0747198904
Me Lekgabe Dihlabi
082 449 4580
Telefoonnommer (kantoor):
022 719 1058
  • Kaapstadse Wetenskapsentrum (CTSC) [beter bekend as die Cape Town Science Centre (CTSC)]
Me Busi Maqubela
083 276 9512
Telefoonnommer (kantoor):
021 300 3200
  • iThemba LABS
Me Luchricia Sidukwana
072 228 4423
Mnr Ambrose Yaga
0729888893
Mnr Hilton Tobias
0817717367
Telefoonnommer (kantoor):
021 843 1021
  • Garden Route Botanical Garden Trust
Me Kristen Hoek
082 567 3133
Telefoonnommer (kantoor):
044 874 1558
  • Suid-Afrikaanse Astronomiese Observatorium (SAAO) [(beter bekend as die South African Astronomical Observatory (SAAO)]
Mnr Sivuyile Manxoyi
Me Buzani Khumalo
083 476 1131
Telefoonnommer (kantoor):
021 447 0025
  • Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap (SANSA) Ruimtewetenskap, Hermanus [(beter bekend as die South African Space Agency (SANSA) Space Science, Hermanus)]
Me Elisa Fraser
071 473 3337
Telefoonnommer (kantoor):
028 312 1196

Vanaf 14 Augustus 2017, sal die WKOD in oorleg met die Kaapstadse Wetenskapsentrum (CTSC), 'n Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie (WWT) -uitdunronde-kompetisie as deel van die NSW-aktiwiteite bekendstel waarby 30 WWT-fokusskole in die Metropool betrokke sal wees. Die uitdunrondes van hierdie soektog na die beste jong wetenskaplikes, word op Donderdag, 07 September gehou. Hierdie kompetisie vorm deel van 'n inisiatief om die wetenskapkurrikulum met pret en inspirerende aktiwiteite aan te pas om graad 9-leerders van WWT-fokusskole te inspireer om met wetenskap voort te gaan. U skool sal 'n uitnodiging ontvang om aan hierdie prettige aktiwiteit deel te neem om sodoende WWT-vakke aantrekliker, betowerend en lonend vir leerders te maak.

5. Die WKOD bied ook aan skole die geleentheid om hulle aktiwiteite met amptenare en ander skole in die provinsie te deel. Skole word aangemoedig om distriksamptenare te betrek en fotos en videogrepe vir moontlike publikasie op die WKOD se webwerf te neem. Die voorafgenoemde, kan aan vakadviseurs gegee word om op die webblad te laai. Ander sosiale media soos Facebook en YouTube, mag ook oorweeg word.
6. Die WKOD waardeer die ekstra pogings van ons onderwysers om pret met die leer en onderrig van Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese en Wiskunde in te bring.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:07:24