1. Die Kaapstadse Wetenskapsentrum is die gasheer van Afrika-kodeweek "Train the Trainer"-werksessies wat deur 'n internasionale sagtewaremaatskappy befonds en deur die Kaapstad Wetenskapsentrum en Galway Education Centre geimplementeer word.

2. Afrika-kodeweek is 'n vastelandwye inisiatief om kodering (rekenaarprogrammering) onder die jeug te bevorder deur van sagteware gebruik te maak wat vryelik beskikbaar is.

3. Die Afrika-kodeweek "Train the Trainer"-werksessies is spesifiek vir onderwysers in die Wes-Kaap en word gratis aangebied.
3.1 Die gratis "Train the Trainer"-werksessies vir onderwysers sal die volgende die hoof bied:

  • Hoekom kodering/rekenaarprogrammering vir jong leerders?
  • Hoe om kodering/rekenaarprogrammering met behulp van SCRATCH (gratis sagteware) te onderrig.
  • Hoe om 'n werksessie oor kodering/rekenaarprogrammering vir leerders tussen die ouderdomme van 8 tot 16 jaar te reël.
  • Hoe om werksessies tydens die werklike Afrika-kodeweek, vanaf 18 tot 25 Oktober 2017, vir leerders te reël.
3.2 Hierdie werksessies stel onderwysers in staat om leerders eenvoudige koderingsvaardighede te leer. Afrika-kodeweek kweek 'n bewustheid van kodering/rekenaarprogrammering en bevorder 'n belangstelling in die 21ste eeu se leervaardighede buite die grense van die klaskamer, d.w.s.:

  • geletterdheid;
  • Wiskunde;
  • probleemoplossingsvaardighede;
  • rekenaargeletterdheid; en
  • prosedurele geletterdheid, d.w.s. denke oor prosesse in die wêreld.
4. Afrika-kodeweek is 'n inisiatief wat nou in sy derde jaar is, en die implementeerders moedig onderwysers van die Wes-Kaap aan om voort te gaan om by hierdie vastelandwye geskiedkundige inisiatief betrokke te raak deur te registreer om aan die gratis "Train the Trainer"-werksessies deel te neem. Onderwysers wat aan hierdie werksessies deelneem, sal gratis hulpbronne, verversings en 'n bywoningsertifikaat ontvang.

5. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) moedig skole aan om te registreer en om in 2017 aan die Afrika-kodeweek se "Train the Trainer"-werksessies deel te neem.

6. Die WKOD versoek dat skole kennis neem van die betrokke datums vir hierdie geleentheid wat op 11, 12 en 13 Augustus 2017 (Vrydagmiddag, Saterdagoggend of Saterdagmiddag en Sondagoggend) plaasvind. Onderwysers kan op enige van hierdie dae 'n oggend- of middagsessie van ongeveer twee uur bywoon.

7. Alle kommunikasie sal via e-pos, SMS en/of telefoon plaasvind en moet aan die Kaapstadse Wetenskapsentrum gerig word. Wanneer onderwysers registreer, moet hulle die kommunikasiemetode wat hulle verkies, aandui.

8. Vir verdere navrae of om te registreer, kontak asseblief die Kaapstadse Wetenskapsentrum telefonies, per faks of besoek hulle webwerf:

Telefoon 021 300 3200 (Theresa of Info); 083 276 9509 (Theresa)
Faks 086 519 7227
E-pos theresafnomfundo@ctsc.org.za of info@ctsc.org.za
Webwerf http://ctsc.org.za

9. Prinsipale word versoek om hierdie minuut onder die aandag van alle onderwysers vir graad 3 tot 10 te bring.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:07:14