1. "Afrikadag" word jaarliks op 25 Mei regdeur Suid-Afrika herdenk.

2. Die doel van die herdenking van Afrikadag, is om Afrika-eenheid en Afrika-lande se onafhanklikheid van koloniale magte te vier.

3. Die herdenking sal 'n geleentheid vir bewusmaking en algemene begrip vir die verskillende kulture by skole bied, terwyl aandag aan die hoofoorsake van xenofobiese aanvalle binne gemeenskappe geskenk word.

4. Prinsipale en onderwysers word versoek om 'n geskikte tyd gedurende die week voor Afrikadag te benut om die belangrikheid van hierdie dag vir alle burgers by die leerders in te skerp.

5. Die volgende aanhangsels is ingesluit:

  • 'n Bylae om met die dag se aktiwiteite te help
  • Afskrifte van die Afrika-unie (AU-) -volkslied
6. Die AU-volkslied kan ook van die Wes-Kaap Onderwysdepartement se webwerf afgelaai word by:
http://www.wcedcurriculum.westerncape.gov.za/index.php/student-parent-support/africa-day-celebrations

7. Vir meer inligting, kontak asseblief vir Bridget Tobin, AHO: Geskiedenis, by e-posadres Bridget.Tobin@westerncape.gov.za of telefoonnommer 021 467 2590.

8. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle betrokke personeel.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:05:11

"Curriculum activities linked to Africa Day"  (grootte: 42 KB)
"African Union Anthem"  (grootte: 37 KB)