1. Die 16 Dae van Aktivisme – Geen Geweld teen Vroue, is 'n jaarlikse veldtog van die Verenigde Nasies wat gehou sal word van 25 November tot 10 Desember om mense meer bewus te maak van die impak wat geweld op vroue en kinders het.

2. BELANGRIKE DATUMS TYDENS DIE 16 DAE VAN AKTIVISME

 • 25 November 2012 – Internasionale Dag vir die Eliminering van Geweld teen Vroue

  Die Internasionale Dag vir die Eliminering van Geweld teen Vroue sal die begin van die 16 Dae van Aktiwisme-veldtog inlui. Dit word geoormerk deur vroueaktiviste as 'n dag teen geweld teen vroue (en kinders) sedert 1981. Dit word gehuldig ter nagedagtenis van die brutale sluipmoord in 1960 op die drie Mirabal-susters, politieke aktiviste in die Dominikaanse Republiek, op die bevel van die Dominikaanse heerser Rafael Trujillo (1930 - 1961). Die dag fokus op die bemagtiging van vroue om op te staan vir hulle regte, maar doen ook 'n beroep op mans om 'n noodsaaklike rol te vervul om gendergebaseerde geweld te elimineer.

 • 1 Desember 2012 – Wêreldvigsdag

  Wêreldvigsdag verhoog die bewustheid, voorsien opleiding en beveg vooroordeel. Dit herinner mense daaraan dat MIV 'n voortgesette geveg is wat elke dag woed. Vir die Wêreldvigsdagveldtog word mense aangemoedig om 'n rooi strikkie te dra ter gedagtenis aan die gesondheid van mense wat met MIV saamleef en om diegene te gedenk wat aan VIGS gesterf het. Die rooi lintjie is 'n internasionale simbool van VIGS-bewussyn wat die hele jaar lank deur mense gedra word, en veral op Wêreldvigsdag, om sorg en besorgdheid oor MIV en VIGS uit te druk en om andere te herinner aan die behoefte aan hulle ondersteuning en verbintenis. Huidige navorsing toon dat bevolkingsouderdomsgroepe wat die hoogste risiko loop om MIV/VIGS op te doen swart vroue (20 – 34 jaar oud), swart mans (25 – 49 jaar oud) en mans oor die ouderdom van 50 is. Daar is baie wat gedoen kan word om die verspreiding van MIV en VIGS te voorkom.

 • 3 Desember 2012 – Internasionale Dag van Persone met Gestremdhede

  Hierdie dag het as mikpunt die bevordering van kwessies aangaande gestremdheid, die regte van persone wat gestremd is en die inskakeling van persone met gestremdhede in elke aspek van die politieke, sosiale, ekonomiese en kulturele lewe van hulle gemeenskappe. Dit verskaf 'n geleentheid aan individue en gemeenskappe om deel te neem aan aktiwiteite wat bedoel is om 'n inklusiewe omgewing te skep vir mense met gestremdhede. Tans is daar ongeveer 3.4% van die bevolking van die Wes-Kaap wat met 'n gestremdheid van een of ander aard saamlewe.

 • 10 Desember 2012 – Internasionale Menseregtedag

  Alle mense het basiese regte, ongeag hulle, seks, nasionaliteit of etniese oorsprong, kleur, godsdiens, taal of enige ander status. Ons is almal op dieselfde menseregte geregtig, sonder diskriminasie. Internasionale Menseregtedag gedenk die dag dat die Universele Verklaring van Menseregte deur die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies aanvaar is.

3. Ons vra alle WKOD-werkers om by ons aan te sluit deur te fokus op hierdie 16 dae en hulle deel te doen om bewustheid te genereer vir gendergebaseerde geweld en menseregtekwessies.

4. Toon jou ondersteuning deur jou wit strikkie te dra in die tydperk 25 November tot 10 Desember 2012.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:11:26