1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement se Bodkomitee sal op die volgende dae vergader.

MAAND DAG
Janurie 2013 Donderdag 24ste
Februarie 2013 Donderdag 7de
Donderdag 21ste
Maart 2013 Donderdag 7de
Donderdag 28ste
April 2013 Donderdag 11de
Donderdag 25ste
Mei 2013 Donderdag 9de
Donderdag 23ste
Junie 2013 Donderdag 6de
Donderdag 20ste
MAAND DAG
Julie 2013 Donderdag 4de
Donderdag 18de
Augustus 2013 Donderdag 1ste
Donderdag 15de
Donderdag 29ste
September 2013 Donderdag 12de
Donderdag 2de
Oktober 2013 Donderdag 10de
Donderdag 24ste
November 2013 Donderdag 7de
Donderdag 21ste
Desember 2013 Donderdag 5de
2. Geliewe die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle betrokkenes te bring.
3. U samewerking sal op prys gestel word.


GETEKEN: LJ ELY
WAARNEMENDE ADJUNK DIREKTEUR-GENERAAL: FINANSIES
DATUM: 2012:12:12