1. Ooreenkomstig Deel III C1 en C2 van die Staatsdiensregulasies, 2001, moet die Hoof van Onderwys 'n diensleweringsverbeteringsprogram instel en bedryf en 'n verklaring uitreik ten opsigte van die verbintenis tot openbare diens waarin daardie diensstandaarde uiteengesit word wat kliŽnte kan verwag.

2. Die aangehegte Diensmanifes sluit die volgende in:

  • Diensstandaarde van die WKOD
  • Die dienste wat die WKOD bied
  • Die regte van 'n kliŽnt
  • 'n Klagte- en komplimentefasiliteit
  • 'n Lys van dienspunte
3. Vertoon hierdie Diensmanifes op 'n prominente plek vir kliŽnte se gerief en deel die inhoud met u personeel.

4. U samewerking sal waardeer word.


GETEKEN: PENNY VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:06:15

Diensmanifes  (grootte: 145 KB)