1. Op die vergadering van die Raad van Onderwysministers op 4 Junie 2007 is dit goedgekeur dat die Senior Sertifikaat-eksamens (ou kurrikulum) na 2007 in Mei en Junie van elke jaar afgeneem sal word in plaas van in Oktober en November.
2. Die aanvullende eksamens sal nou gelyktydig afgeneem word met die 2008 hoofeksamen van die Senior Sertifikaat in Mei en Junie 2008. Daarna sal die Senior Sertifikaat-eksamens (ou kurrikulumvakke) in Mei en Junie van elke jaar geskryf word tot Mei en Junie 2011.
3. Die aanvulende Nasionale Senior Sertifikaat-eksamens (nuwe kurrikulum) sal in Februarie/Maart van elke jaar afgeneem word.

4. Implikasies vir voltydse kandidate van Oktober en November 2007
4.1 Die aanvullende eksamens sal nou in Mei en Junie 2008 afgeneem word in plaas van in Februarie en Maart 2008.
4.2 Kandidate wat vir die Senior Sertifikaat-eksamens van Mei en Junie 2008 registreer sal nie beperk word tot n maksimum van twee vakke, soos die Senior Sertifikaat-regulasies tans voorskryf nie, maar mag vir soveel vakke as nodig inskryf.
4.3 Die sluitingsdatum vir die registrasie van kandidate vir die aanvullende eksamen in Mei en Junie 2008 sal 31 Januarie 2008 wees.
4.4 Die huidige graad 12-kandidate wat nie die Senior Sertifikaat-kursus in Mei en Junie 2008 voltooi nie, sal n ander geleentheid kry om dit te doen in Mei en Junie van elke jaar tot en met Mei en Junie 2011.
4.5 Enige kandidate wat verlang om vir die Mei/Junie-eksamens van 2008 tot 2011 in te skryf, sal moet bewys dat hulle vir die 2007 Senior Sertifikaat-eksamen en/of vorige Senior Sertifikaat-eksamens geregistreer het.

5. Implikasies van hierdie verandering vir deeltydse kandidate wat die Senior Sertifikaat-eksamens van Oktober en November 2008 en later sou skryf
5.1 Vanaf 2008 sal daar net die een geleentheid wees in Mei/Junie van elke jaar tot 2011 vir die kandidate om eksamen te skryf.
5.2 Die sluitingsdatum vir die registrasie van alle deeltydse kandidate sal 31 Januarie 2008 wees.
5.3 Kandidate sal moet bewys dat hulle vir die 2007 Senior Sertifikaat-eksamen en/of vorige Senior Sertifikaat-eksamens geregistreer het.

6. U word vriendelik versoek om al u voltydse en deeltydse Senior Sertifikaat-kandidate in te lig aangaande die implikasies van die bogenoemde.


GETEKEN: S NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:11:01