1. As gevolg van die foutiewe oopmaak van English First Language Higher Grade Paper 2 by 'n skool en die gevolglike uitlek van die vraestel se inhoud deur kandidate, is dit nodig om die eksamen te herskryf en 'n ander vraestel te gebruik.
2. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) kondig hiermee aan dat hy besluit het dat alle kandidate English First Language Higher Grade Paper 2 op 23 November 2007 om 09:00 moet oorskryf by die sentrums waar kandidate die oorspronklike vraestel geskryf het.

3. Prinsipale en sentrumbestuurders word vriendelik versoek om alle kandidate wat op 11 Oktober English First Language Higher Grade Paper 2 geskryf het aangaande hierdie besluit in te lig.

4. Dit is juis met die oog op so 'n situasie dat alle skole deur middel van Omsendbrief 0044/2007, van 30 Augustus 2007 in kennis gestel is dat alle kandidate beskikbaar moet wees tot die laaste skooldag van die skoolkwartaal in geval dit nodig mag wees om 'n sekere eksamen te herskeduleer. Daardie omsendbrief is ingesluit by die finale Senior Sertifikaat-rooster vir Oktober-November 2007.
5. Skole moet die nodige reŽlings tref vir die herskryf en toesig van hierdie eksamen.
6. Plaasvervangende vraestelle vir die eksamen sal eersdaags aan skole besorg word.
7. Hierdie optrede is betreurenswaardig, maar dit is noodsaaklik dat die integriteit van die eksamen verseker moet word tot voordeel van al die kandidate.
8. Die WKOD is opreg jammer oor enige ongerief wat hierdie reŽling mag veroorsaak aan kandidate en hulle families.
9. Prinsipale en sentrumbestuurders word versoek om die aangehegte erkenning van ontvangs van hierdie omsendbrief te voltooi en dit aan mnr Magwaca te faks of te e-pos by faks no 02) 467 2620 of e-posadres tmagwaca@pgwc.gov.za teen nie later nie as 5 November 2007.


GETEKEN: BK SCHREUDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:10:31


Die dokument, waarna verwys word in die Omsendbrief, is aan skole gestuur.