1. Die nasionale Taal-in-onderwysbeleid van 1997 (aangeheg) is een van toegevoegde tweetaligheid. Die norme en standaarde wat verband hou met die Taalbeleid, wat aanvullend is tot en saamgelees moet word met die Taal-in-onderwysbeleid, bevat 'n aantal bepalings ten opsigte van die regte en pligte van individue, skole en die staat.

2. In 2007 sal die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) begin met sy Taaltransformasieplan (aangeheg) wat 'n paar provinsiale teikens stel, en die nasionale Taal-in-onderwysbeleid van 1997 en alle ander relevante wetgewing, insluitend die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV), aanvul.

3. Omdat taalsake besonder sensitief is en nie aangejaag kan word nie, het die WKOD oriŽnteringsessies vir skole gereŽl in die eerste kwartaal, waar die plan bespreek sal word.
3.1 'n Uitnodiging word hiermee aan elke skool gerig - primÍre skole, hoŽrskole en gekombineerde skole
3.2 Ons versoek dat hierdie kritieke vergadering prioriteit sal geniet.
3.3 Ons versoek dat skole 3 verteenwoordigers sal stuur, nl. die prinsipaal, die voorsitter van die skoolbeheerliggaam en 'n onderwyser.

4. Die OBOS'e sal skole inlig aangaande die besonderhede van die plekke, tye en kringe.

4.1.1 OBOS Suid-Kaap Karoo vergader op 5 Februarie (Knysna), 6 Februarie (George) en 7 Februarie (Mosselbaai) (ander streke later in die jaar).
4.1.2 OBOS Breede Rivier & Overberg vergader op 6 Februarie (Ceres), 7 Februarie (Worcester) en 8 Februarie (Caledon).
4.1.3 OBOS Weskus & Wynland vergader op 13 Februarie (OBOS-saal), 14 Februarie (Moorreessburg) en 15 Februarie (Vredendal).
4.1.4 OBOS Oos vergader op 26 Februarie (Helderberg), 27 Februarie (Khayelitsha) en 28 Februarie (Kuilsrivier).
4.1.5 OBOS Suid vergader op 5 Maart (3 plekke).
4.1.6 OBOS Sentraal vergader op 6 Maart (3 plekke).
4.1.7 OBOS Noord vergader op 10 Maart (3 plekke).

4.2 Die Saterdagvergaderings sal in die oggend plaasvind. Die ander vergaderings sal in die middag of aand plaasvind. Vergaderings sal ongeveer 4 uur duur.

4.3 Laat asseblief u OBOS weet van die getalle wat die sessies sal bywoon om te help met spysenieringsbehoeftes.

4.4 Kontakpersone by die OBOS'e:
Noord: Me J Caroto
Suid: Me N Tolashe
Sentraal: Mnr G Davids
Oos: Me H Letsika
Breederivier & Overberg: Mnr T van der Ross
Suid-Kaap & Karoo: Me N Guga
Weskus & Wynland: Mnr A Arendse
4.5 Reiseise kan aanvaar word, maar geen verblyfeise nie. Partye moet asseblief deel in die vervoer.

5. Die oriŽnteringsessies sal ondersteun word deur lede van die Projek vir Alternatiewe Onderwys in Suid-Afrika, gebaseer by die Universiteit van Kaapstad, wat onder leiding van dr Neville Alexander staan en internasionale leiers op hierdie gebied is.

6. Let daarop dat daar geheel en al begryp word dat enige veranderings aan skole se taalpraktyke inkrementeel geÔmplementeer moet word en dat dit 'n sensitiewe proses is wat bepaal word 'n groot aantal faktore, veral die wense van ouers, personeelvoorsiening en hulpbronvoorsiening. Dit is egter die voorneme van die WKOD om die verlangde teikens op hierdie stadium daar te stel en skole dan te help om hierdie teikens met die tyd saam te bereik.

7. Bring asseblief hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.


GETEKEN: R.B. SWARTZ
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:01:26

Language in Education Policy  (grootte: 13 KB)
WKOD-Taaltransformasieplan  (grootte: 123 KB)