1. Die onlangse sluiting van 'n ongeregistreerde privaat onderwysinrigting het daartoe gelei dat studente finansiële en ander verliese gely het.
2. Ten einde te verhoed dat hulle ingeloop word, moet leerders wat naskoolse studies by privaat onderwys-en-opleidingsinrigtings wil voortsit, seker maak dat sulke inrigtings by die Departement van Onderwys geregistreer is.
3. 'n Lys van geregistreerde en voorwaardelik geregistreerde privaat hoëronderwysinrigtings in die Wes-Kaap soos op 28 Augustus 2007 word hierby aangeheg.
4. Privaat inrigtings word deurlopend geregistreer, voorwaardelik geregistreer of gederegistreer en daarom moet ouers en leerders wat die nuutste inligting wil hê, aangemoedig word om die register van privaat hoëronderwysinrigtings na te gaan op die Departement van Onderwys se webblad by die volgende webadres: http://www.education.gov.za
Kliek op DoE Branches,
dan Higher Education, 
dan Private Higher Education Institutions,
dan Register of Private Higher Education Institutions
en dan op Open.
5. Privaat Verdere Onderwys en Opleidingsinrigtings word tans geregistreer en 'n lys met die name van sodanige geregistreerde inrigtings sal aan skole gestuur word sodra dit beskikbaar is. Leerders wat van voorneme is om by sulke inrigtings in te skryf voor die registrasieproses afgehandel is, moet uiters versigtig wees wanneer hulle dit doen.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle leerders en ouers, sowel as onderwysers wat loopbaanvoorligting verskaf.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:09:11

Lys van inrigtings  (grootte: 6 KB)