1. 'n Lys van die omsendbriewe wat gedurende die tweede kwartaal van 2007 deur die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) uitgereik is, is aangeheg.
2. Omsendbriewe word in e-posformaat versend, maar skole wat nie oor e-posfasiliteite beskik nie, ontvang gedrukte kopieŽ. Indien omsendbriewe aanhangsels het wat nie per e-pos versend kan word nie, sal drukstukke beskikbaar gestel word.
3. Daar word van skole en amptenare verwag om hulle e-pos daagliks na te gaan ten einde bewus te wees van alle omsendbriewe aangesien hierdie dokumente onontbeerlik is vir die doeltreffende funksionering van die WKOD. Die WKOD sal kontroleer of skole die e-pos wat aan hulle versend word, ontvang en oopmaak.
4. Skole en amptenare moet lÍers (folders) vir die stoor van hierdie omsendbriewe op hul rekenaars skep en vir diť doel die naamkonvensie "WKOD-omsendbriewe 2007" gebruik. Hierdie omsendbriewe moet bewaar word vir solank as wat hulle geldig is.
5. Omsendbriewe wat sedert die begin van 2003 uitgereik is, is ook beskikbaar op die WKOD se webblad http://wced.wcape.gov.za/circulars/index circmins.html.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.
7. U samewerking sal op prys geste


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:07:16

Lys van omsendbriewe  (grootte: 11 KB)