1. Inleiding

Die nasionale Minister van Onderwys het veranderinge aan die slaagvereistes vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) in Staatskoerant Nr 29851 van 30 April 2007 aangekondig, asook aan die program vir die infasering van hierdie hersiene vereistes.

2. Veranderings aan slaagvereistes vir NSS
2.1 Om 'n Nasionale Senior Sertifikaat te verwerf, moet 'n kandidaat 'n minimum van 40% in drie vakke behaal, en een van hierdie vakke moet 'n amptelike taal op Huistaalvlak wees. Die oorblywende twee vakke wat met 'n minimum van 40% geslaag moet word, kan enige van die ander vakke wees wat die kandidaat aanbied.
2.2 Bogenoemde wysiging beteken dat kandidate nie noodwendig LewensoriŽntering met 40% hoef te slaag nie. Die vak kan dus met 30% geslaag word. LewensoriŽntering kan egter as een van die drie vakke wees waarvoor 'n minimum van 40% vereis word.
2.3 Die kandidaat moet ook minstens drie ander vakke met 'n minimum van 30% slaag.
2.4 'n Kandidaat moet 'n minimum van sewe vakke aanbied om vir die NSS te kwalifiseer. Om 'n vak te kan aanbied, moet die kandidaat in alle opsigte aan die DASS-vereistes voldoen.
3. Wysigings aan die vakvereistes van die NSS
3.1 'n Kandidaat mag nie beide Rekenaartoepassingstegnologie en Inligtingstegnologie aanbied nie.
3.2 'n Kandidaat mag nie beide Verbruikerstudies en Gasvryheidstudies aanbied nie.
4. Wysigings aan program vir infasering van nuwe NSS-vereistes
4.1 Om kandidate wat alreeds besig is met die NSS-program te akkommodeer, sal die vereistes onder 3.1 en 3.2 net op graad 10-leerders wat vanaf 1 Januarie 2008 inskryf, van toepassing wees.
4.2 Hierdie nuwe vereistes soos genoem in paragraaf 3 hierbo sal dus nie van toepassing wees op kandidate in graad 10 in 2006 en 2007, graad 11 in 2007 en 2008 en ook graad 12 in 2008 en 2009 nie.
5. Skoolhoofde word versoek om die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle onderwysers, leerders en ouers te bring.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:06:18

Staatskoerant Nr 29851  (grootte: 81 KB)