1. U aandag word gevestig op Staatskoerant 29311 van 18 Oktober 2006 waarin die Regulasies betreffende die Vrystelling van Ouers van die Betaling van Skoolgeld in Openbare Skole, vervat is.
2. Vervang asseblief die tabel op bladsy 9 van bogemelde Regulasies wat onder dekking van Omsendbrief 0058/2006 van 9 November 2006 aan openbare skole gestuur is, met die nuwe tabel soos gewysig deur die nasionale Minister van Onderwys in die Staatskoerant. 'n Afdruk van Staatskoerant 29392 van 17 November 2006 met die nuwe tabel word geriefshalwe hierby aangeheg.
3. Hierdie omsendbrief moet saamgelees word met Omsendbrief 0058/2006 van 9 November 2006.
4. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle personeel en beheerliggaamlede.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:01:19

Staatskoerant 29311 van 18 Oktober 2006  (grootte: 607 KB) (less the Cover and Index page)
Staatskoerant 29392 van 17 November 2006  (grootte: 454 KB) (less the Cover and Index page)