1. Dit het onder aandag gekom dat daar in `n toenemende mate van fasiliteite in kantore gebruik gemaak word om etes voor te berei en dit dan ook te nuttig. Indien dit voor die aanvang van die amptelike werksdag of gedurende etenspouses gedoen word, is dit aanvaarbaar, mits dit gedurende hierdie tye afgehandel word, kombuise in `n netjiese toestand gelaat word en skottelgoed opgewas word. Die enigste uitsondering ten opsigte van die laat van gebruikte skottelgoed in `n kombuis is wanneer daar vooraf met die betrokke Voedseldienshulp (teedame) reŽlings vir die was van die skottelgoed getref is.
2. Dit is onaanvaarbaar en kan nie langer toegelaat word dat voedsel voorberei of gekoop word en dat dit dan in werktyd genuttig word nie. Die verskynsel kom ook gedurende teetye voor, wat dikwels aanleiding gee tot die oorskryding van die 15 minute wat hiervoor toegelaat word.
3. Dit is reeds in omsendbriewe wat deur die Direktoraat: Logistieke Dienste uitgestuur is uitdruklik verbied dat voedsel in kantore voorberei word deur van broodroosters of mikrogolfoonde gebruik te maak en hierdie praktyk moet onmiddellik gestaak word. Behalwe vir die risiko van brande wat mag ontstaan of elektriese oorlading, kan dit ook verkeerde persepsies skep indien kliŽnte van buite kantore besoek en die kantore dan met kosreuke gevul is.
4. Daar word derhalwe staatgemaak op elke personeellid se samewerking in hierdie verband.


GETEKEN: C.J. FOURIE
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:11:22