1. Die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) vir Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) sal in Januarie 2006 in die Wes-Kaap Onderwysdepartement geÔmplementeer word. Teen hierdie tyd moes alle betrokke skole alreeds onder leiding van hulle OBOS'e hulle vakkeuses ter voorbereiding van die implementering van die NKV gemaak het.
2. U word daaraan herinner dat die volgende vakke vanaf Januarie 2006 nie meer in graad 10 aangebied mag word nie:
1.  Addisionele Wiskunde
2.  Beeldhoukuns
3.  Bybelkunde
4.  Dansuitvoering
5.  ElektrisiŽnswerk
6.  Elektronika
7.  Fisiologie
8.  Funksionele Natuur- en Skeikunde
9.  Funksionele Wiskunde
10. Grafiese Kuns
11. Handelsreg
12. Handelswiskunde
13. Hotelhouding en Spyseniering
14. Houtbewerking
15. Houtwerk
16. Inleiding tot Etnologie
17. Inleiding tot Kriminologie
18. Joodse Studies
19. Maritieme Studies
20. Metaalwerk
21. Motorwerktuigkunde
22. Musiekvoordrag
23. Naaldwerk en Kleding
24. Pas- en Draaiwerk
25. Skilderkuns
26. Steenmessel- en Pleisterwerk
27. Strafproses- en Bewysreg
28. Suid-Afrikaanse Strafreg
29. Sweis- en Metaalbewerking
30. Tik
31. Wettereg


GETEKEN: J.P. RAULT-SMITH
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:01:21