1. Die beleid aangaande die minimumvereistes vir die Hoër Sertikaat-, Diploma en Graadprogramme wat ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) vereis, is op 18 Augustus 2005 deur die Minister van Onderwys gepromulgeer.
2. Die beleid sal van toepassing wees op alle hoër onderwysinrigtings en sal in werking tree op 1 Januarie 2009, aangesien die eerste groep kandidate vir die NSS die eksamen in 2008 sal skryf.
3. Skole sal hierdie inligting benodig om aan leerders leiding te verskaf met hulle vakkeuses en die vereiste prestasievlakke in graad 10, 11 en 12.
4. Opvoeders moet daarop let dat hierdie die minimum toelatingsvereistes is, en dat elke inrigting addisionele kriteria mag hê vir besondere kursusse, soos tans die geval is. Die bereiking van hierdie minimum vereistes waarborg nie dat ‘n leerder tot enige program of studierigting in hoër onderwys toegelaat sal word nie.
5. Die vakke wat aan die einde van hierdie omsendbrief gelys word, is die erkende vakke vir die Nasionale Senior Sertifikaat vir die doel van hierdie beleid. Alle erkende vakke het ‘n kredietwaarde van 20, behalwe Lewensoriëntering (10)
6. Die aangewese lys (sien paragraaf 9) sal in plek bly vir drie jaar vanaf die aanvang van hierdie beleid, terwyl daar gelykertyd ‘n evaluering van die gepastheid en invloed daarvan gemaak sal word. Die beleid sal dan in die lig van die getuienis hersien word. Let asseblief daarop dat veranderinge nie van toepassing sal wees op leerders wat reeds in die VOO-band is ten tyde van sodanige veranderings nie.
7. Minimumvereistes vir toelating tot die Hoër Sertifikaat: ‘n Nasionale Senior Sertifikaat
8. Minimumvereistes vir toelating tot ‘n diploma: ‘n Nasionale Senior Sertifikaat met ‘n prestasieaanslag van 3 (Matige Prestasie, 40% tot 49%) of beter in vier erkende NSS 20-kredietvakke
9. Minimumvereistes vir toelating tot ‘n BA-graad: ‘n Nasionale Senior Sertifikaat met ‘n prestasieaanslag van 4 (Matige Prestasie, 50% tot 59%) of beter in vier erkende vakke gekies uit die volgende erkende NSS 20-kredietvakke (wat bekend sal staan as die aangewese vaklys):
 • Rekeningkunde

 • Landbouwetenskap

 • Besigheidstudies

 • Dramatiese Kunste

 • Ekonomie

 • Ingenieursgrafika en -ontwerp

 • Aardrykskunde

 • Geskiedenis

 • Verbruikerstudie

 • Inligtingstegnologie

 • Tale (een taal van leer en onderrig soos gebruik by ‘n instansie vir hoër onderwys)

 • Lewenswetenskappe

 • Wiskunde

 • Wiskundige Geletterdheid

 • Musiek

 • Natuurwetenskap

 • Godsdiensstudie

 • Visuele Kunste

10. Die volgende vakke vir die Nasionale Senior Sertifikaat word erken vir toelating tot die Hoër Sertifikaat, Diploma of BA-graad. Elk van die vakke wat gelys is, het ‘n kredietwaarde van 20, behalwe Lewensoriëntering (10). Nie al hierdie vakke word noodwendig deur onderwysinstansies in die Wes-Kaap aangebied nie.


GROEP A AMPTELIKE TALE OP DIE VLAK VAN HUISTAAL EN EERSTE ADDISIONELE TAAL Afrikaans Huistaal Afrikaans Eerste Addisionele Taal Engels Huistaal Afrikaans Eerste Addisionele Taal Ndebele Huistaal Ndebele Eerste Addisionele Taal Xhosa Huistaal Xhosa Eerste Addisionele Taal Zoeloe Huistaal Zoeloe Eerste Addisionele Taal Pedi Huistaal Pedi Eerste Addisionele Taal Sotho Huistaal Sotho Eerste Addisionele Taal Tswana Huistaal Tswana Eerste Addisionele Taal Swati Huistaal Swati Eerste Addisionele Taal Venda Huistaal Venda Eerste Addisionele Taal Tsonga Huistaal Tsonga Eerste Addisionele Taal
WISKUNDIGE WETENSKAP Wiskundige Geletterdheid Wiskunde
MENSLIKE EN SOSIALE WETENSKAPPE Lewensoriëntering


GROEP B
LANDBOUWETENSKAP
Landboubestuurpraktyke
Landbouwetenskap
Landboutegnologie

KUNS EN KULTUUR Dansstudie Ontwerp Dramatiese Kunste Musiek Visuele Kunste
SAKE-, HANDEL- EN BESTUURSTUDIES Rekeningkunde Besigheidstudies Ekonomie
AMPTELIKE TALE OP DIE VLAK VAN TWEEDE ADDISIONELE TAAL, EN NIE-AMPTELIKE TALE Afrikaans Tweede Addisionele Taal Engels Tweede Addisionele Taal Ndebele Tweede Addisionele Taal Xhosa Tweede Addisionele Taal Zoeloe Tweede Addisionele Taal Pedi Tweede Addisionele Taal Sotho Tweede Addisionele Taal Tswana Tweede Addisionele Taal Swati Tweede Addisionele Taal Venda Tweede Addisionele Taal Tsonga Tweede Addisionele Taal Arabies Tweede Addisionele Taal Frans Tweede Addisionele Taal Duits Huistaal Duits Tweede Addisionele Taal Goedjarati Huistaal Goedjarati Eerste Addisionele Taal Goedjarati Tweede Addisionele Taal Hebreeus Tweede Addisionele Taal Hindi Huistaal Hindi Eerste Addisionele Taal Hindi Tweede Addisionele Taal Italiaans Tweede Addisionele Taal Latyn Tweede Addisionele Taal Portugees Huistaal Portugees eerste Addisionele Taal Portugees Tweede Addisionele Taal Spaans Tweede Addisionele Taal Tamil Huistaal Tamil Eerste Addisionele Taal Tamil Tweede Addisionele Taal Teloegoe Huistaal Teloegoe Eerste Addisionele Taal Teloegoe Tweede Addisionele Taal Oerdoe Huistaal Oerdoe Eerste Addisionele Taal Oerdoe Tweede Addisionele Taal
INGENIEURSWESE EN TEGNOLOGIE Tegnologie Siviel Tegnologie Elektries Tegnologie Meganies Ingenieursgrafika en –ontwerp
MENSLIKE EN SOSIALE WETENSKAPPE Aardrykskunde Geskiedenis Godsdiensstudie
FISIESE, WISKUNDIGE, REKENAAR- EN LEWENSWETENSKAPPE Rekenaartoepassingstegnologie Inligtingstegnologie Lewenswetenskap Natuurwetenskap
DIENSTE Verbruikerstudie Gasvryheidstudie Toerisme
11. Hoofde van onderwysinrigtings moet daarop let dat die aangeduide vaklys waaruit vier vakke gekies word vir toelating tot ‘n BA-graad nie dieselfde is as die volledige lys in paragraaf 10 nie.


GETEKEN: D.R. SHEPHEDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:09:15