1. As gevolg van die aansienlike oorvleueling in die vakinhoud van sekere vakkombinasies wat vir die Senior Sertifikaat-eksamen aangebied word, het die Minister van Onderwys die volgende bykomende voorbehoude wat vanaf Januarie 2005 in Rapport 550 (2001/08) bygevoeg sal word, goedgekeur:
1.1 Geen kandidaat mag
1.1.1 meer as een van Wiskunde HG/SG, Handelswiskunde SG of Funksionele Wiskunde SG aanbied nie
1.1.2 beide Natuur- en Skeikunde HG/SG en Funksionele Natuur- en Skeikunde aanbied nie
1.1.3 meer as een van Hotelhouding en Spyseniering SG, Gasvryheidstudie SG, Ontvangsstudie SG of Restourantstudie SG aanbied nie.
1.2 Dans Voordrag SG sal beperk word tot kandidate wat Dans SG aanbied.
2. Die bogenoemde voorbehoude is van toepassing, ongeag van of die vak as sewende vak aangebied word of nie. Indien ’n kandidaat enige van die bogenoemde kombinasies aanbied, sal die vak wat oorvleuel nie op sy/haar Senior Sertifikaat verskyn nie.
3. Hoofde van inrigtings wat kandidate vir Senior Sertifikaat-eksamens voorberei, word versoek om te kontroleer dat nie een van hulle kandidate enige van die bogenoemde kombinasies of enige van die kombinasies wat in Rapport 550 verskyn, aanbied nie.


GETEKEN: J.P. RAULT-SMITH
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:01:21