1. Aangeheg is boekelyste vir Afrikaans, Engels, Xhosa, Sotho en Tswana in die Verdere-onderwys-en opleidingsband (VOO-band) Hierdie lyste is op nasionale vlak ontwikkel vir die implementering van die Nasionale Kurrikulumverklarings in graad 10 in 2006.
2. Hierdie nasionale boekelyste sluit in nasionaal-aanbevole graad 10-leer- en onderrigbronmateriaal vir elk van die amptelike tale op die vlak van Huistaal, Eerste Addisionele Taal en Tweede Addisionele Taal. Hulle sluit in titels (ingesluit leerderboeke en onderwysersgidse) onder die volgende kategorieŰ vir elke taalvlak: ge´ntegreerde taalstudie, drama, volksoorleweringe, die novelle, poŰsie, kortverhale, jeugnovelle en bronmateriaal.
3. Let asseblief daarop dat nasionale boekelyste bedoel is as Ĺn gids vir skole en dat skole mag voortgaan om hulle bestaande voorgeskrewe boeke te gebruik.
4. Hierdie nasionale boekelyste moet nie verwar word met die provinsiale lyste, wat in Omsendbrief 0032/2005 gesirkuleer is nie, en wat voorsiening maak vir die bestel van materiaal vir ge´ntegreerde taalstudie (sowel as vir Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid en Natuurwetenskap) volgens Ĺn spesiaal-befondsde projek nie.


GETEKEN: D.R. SHEPHERD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:06:14

Afrikaans Graad 10: Boekelys  (grootte: 36 KB)
Engels Graad 10: Boekelys  (grootte: 137 KB)
Xhosa Graad 10: Boekelys  (grootte: 24 KB)
Sotho Graad 10: Boekelys  (grootte: 42 KB)
Tswana Graad 10: Boekelys  (grootte: 25 KB)