1. Die eksamenriglyndokumente vir die volgende vakke is bygewerk en sal van toepassing wees op die Senior Sertifikaat-eksamens van November 2005 tot Maart 2008:
2. Drukstukke van hierdie eksamenriglyndokumente sal gestuur word aan skole wat tans hierdie vakke aanbied. Indien enige ander skool afskrifte van hierdie dokumente benodig, kan daar met mnr TJ Magwaca by telefoon 021 467 2626 of faks 021 467 2620 in verbinding getree word.
3. Prinsipale van skole en bestuurders van gemeenskapsleersentrums moet daarop let dat dit gebiedend noodsaaklik is dat graad 12-leerders blootgestel moet word aan die formaat van die betrokke eksamenvraestelle, soos in die riglyndokumente vervat, voordat hulle die Senior Sertifikaat-eksamen aflÍ. Dit bly egter die beleid van die Departement dat deeltydse kandidate nie Ďn vak met Ďn praktiese komponent mag aandied nie. (Sien Kurrikulumminuut 0021/2004)
4. Indien kandidates versuim om te voldoen aan enige van die vereiste komponente vir hierdie vakke, sal hulle uitslae onvolledig wees en sal Senior Sertifikate nie aan hulle toegeken word nie.GETEKEN: J.P. RAULT-SMITH
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2005:01:12

Spraak en Drama HG en SG  (grootte: 28 KB)
ElektrisiŽnswerk SG  (grootte: 98 KB)
Elektronika SG  (grootte: 210 KB)
Technika Elektries HG en SG  (grootte: 152 KB)
Dans HG en SG  (grootte: 70 KB)