Wapen van die WKOD

Wie kan help?

Wat wil u doen?

Kyk na die ander spesiale skole?

Terug na tuisblad?

Aan wie lewer die skool ondersteuning?

Die skool ondersteun leerders wat ernstige maatskaplike leerhindernisse ondervind.  Die maatskaplike aspekte word deur die Maatskaplike Dienste aangespreek.  Die leerders ondervind normaalweg 'n groot agterstand ten opsigte van skoolwerk en daarom moet die skool die verwante leerhindernisse in die skool aanspreek.  Leerders wat ernstige skolastiese leerhindernisse ondervind en wat nie van koshuisverblyf gebruik hoef te maak nie, kan ook tot die skool toegelaat word.

Die onderrig geskied in kleiner klasse.

Hoe word die leerders toegelaat tot die skool?

Die leerders word deur die Maatskaplike Diens en Armoedeverligting in die skool geplaas.  Kinderhofverrigtinge is deel van die plasingsproses.  Leerders met ander leerhindernisse (as Maatskaplik) kan via die GLOO-personeel en die Direktoraat Gespesialiseerde Onderwysdienste tot die skool toegelaat word.

Waarom word die leerders nie teruggeplaas in die hoofstroomskool nie?

Sodra die maatskaplike werkers genoeg bewyse het dat die leerder weer na sy/haar huislike opset kan terugkeer, word die leerder teruggeplaas in die sorg van die "primêre versorger," wat die ouer of voog of wetlike ander versorger kan wees.  Die skool (gewoonlik die naaste aan die huis) word ingelig ten opsigte van die manier waarop die leerder ondersteun kan word.

Skoolfases wat onderrig word?

Gr. 1 - 9 word onderrig. 'n Uitkomsgebaseerde kurrikulum met 'n fokus op vaardigheidsontwikkeling word gevolg.

Is daar verblyf?

Daar is koshuise vir seuns en meisies wat deur die Maatskaplike Dienste en Armoedeverligting verwys word.

Onderrigtale:

Afrikaans

Waar is die skool?

Dit is geleë op 'n plaas ongeveer 4 km vanaf Tulbagh.

Dorp?

Tulbagh

Kontakbesonderhede?

Tel. no.: 023 2300362

2004-09-19

Steinthal Skool