oo
Wapen van die WKOD

Wie kan help?


Wat wil u doen?
Terug na tuisblad

Die doel

Die doel van spesiale skole is om gespesialiseerde ondersteuning te bied aan leerders wat ernstige leerhindernisse ondervind.

Daar is 'n klemverskuiwing van 'n fokus op dit wat verkeerd is of die sg. gestremdheid van die leerder na ondersteuning van die leerder om die leerhindernis wat hy / sy ondervind, op te hef of te omseil. Die doel van hierdie aksie is om die leerder sover moontlik toegang te gee tot die gewone hoofstroomkurrikulum.
Die skole ondersteun nou 'n wyer groep leerders, maar behou egter hulle oorspronklike fokus (bv. die leerhindernis doofheid of blindheid) om nie die gespesialiseerde diens verlore te laat gaan nie.

'n Bykomende funksie van spesiale skole is om ondersteuning aan hoofstroomskole te lewer in terme van die ontwikkeling van kurrikulum-ondersteuningsprogramme.

Kyk na die verskillende spesiale skole in die OBOS:

Spesiale skole
2004-09-20