Wapen van die WKOD


Wat wil u doen?
Terug na tuisblad

Fokus:
Ondersoek van en hulpverlening aan leerders met mediese en verwante probleme wat skoolprestasie en sosialisering benadeel.

Hulp aan leerders:
Evaluering: aandaggebreksindroom
Siftingsondersoeke: gehoor en visie
Inligtingspraatjies (bv. Higiëne en gesondheid, VIGS-voorkoming)


Ondersteuning:
Aandaggebreksindroom, fetale alkoholsindroom, fisiese gestremdhede

Hulp aan leerkragte en ouers:
Inligtingsessies

Skooldokter:
Dr. Leonie van Zyl (Dept. Gesondheid) Tel. 023-3471228


Skooldokter
2004-11-04

Wie kan help?