Wapen van die WKOD

Aan wie lewer die skool ondersteuning?

Leerders wat ernstige leerhindernisse soos blindheid, swaksiendheid, visuele leerstoornisse gekombineerd met intellektuele leerhindenisse ondervind asook leerders wat 'n verskeidenheid skolastiese leerhindernisse ondervind, word hier ondersteun.

Hoe word die leerders toegelaat tot die skool?

Die leerders word deur kundiges by die skool (in die geval van visuele leerhinder-nisse) en die OBOS (in die geval van ander leerhindernisse) geassesseer en via die OLSO Spesialis na die Direktoraat Gespesialiseerde Onderwysondersteuning verwys vir toelating.

Waarom word die leerders nie teruggeplaas in die hoofstroomskool nie?

Sommige leerders word wel, na die aanleer van die nodige vaardighede, teruggeplaas in hoofstroomskole.  Die meeste van die leerders het egter gespesialiseerde ondersteuning nodig soos bv. die aanleer van die verskillende vorme van Braille as skryf- en leestaal.  Dié vaardighede word baie moeilik in die hoofstroomskool ondersteun.  Leerders wat nie visuele leerhindernisse ondervind nie, word in kleiner klasse onderrig sodat intensief aandag gegee kan word aan die leerders.

Skoolfases wat onderrig word?

Die skool maak voorsiening vir Gr. R -12 leerders. Leerders met leerhindernisse (uitgesonderd dié met visuele leerstoornisse) word normaalweg nie voor gr. 2 toegelaat tot die skool nie.

Is daar verblyf?

Daar is koshuisverblyf vir beide seuns en meisies. Die visueelgestremdes word spesiaal deur die Instituut vir Blindes gehelp.

Onderrigtale:

Afrikaans, Engels

Dorp?

Worcester

Kontakbesonderhede?

Tel. no.: 023 34 22313

2004-09-20

Pionierskool

Wie kan help?

Wat wil u doen?

Kyk na die ander spesiale skole?
Terug na tuisblad