Wapen van die WKOD

Wie kan help?

Wat wil u doen?

Kyk na die ander spesiale skole?

Terug na tuisblad?

Aan wie lewer die skool ondersteuning?

Die skool ondersteun leerders wat ernstige gehoorprobleme ondervind.  Die onderrigtaal is Gebaretaal met Afrikaans as Eerste Addisionele Taal.  Leerders wat 'n verskeidenheid ernstige leerhindernisse ondervind, word ook ondersteun indien een van die hindernisse doof- of hardhorendheid is.

Leerders wat geen gehoorprobleme ondervind nie, maar uiteenlopende, ernstige leerhindernisse op skool ondervind, word hier ondersteun.  Hierdie groep leerders is gewoonlik 14 jaar of ouer.

Hoe word die leerders toegelaat tot die skool?

Die leerders word deur die skool se span kundiges geassesseer t.o.v. die graad van gehoorverlies en dan via die GLOO-afdeling van die OBOS en die Direktoraat Gespesialiseerde Ondersteuningsdienste toegelaat indien die leerder se gehoorverlies sodanig is dat hy/sy gebaretaal nodig het om toegang te hê tot die kurrikulum.

Die groep leerders wat nie gehoorstoornisse ondervind nie, word deur 'n span kundiges van die GLOO-afdeling na die skool verwys en via die Direktoraat Gespesialsieerde Onderwysdienste tot die skool toegelaat.

Waarom word die leerders nie teruggeplaas in die hoofstroomskool nie?

Sommige leerders word wel teruggeplaas in die hoofstroomskole met ondersteuning vanaf die skool.  Sommige leerders se leerhindernisse is egter so kompleks dat slegs die gespesialiseerde hulp binne die skool gebied moet word.

Die onderrig geskied in kleiner klasse.

Skoolfases wat onderrig word?

Leerders met ernstige gehoorverlies word so vroeg moontlik toegelaat - sommige reeds vanaf 3-jarige ouderdom - sodat taalontwikkeling optimaal gestimuleer kan word.  Gebaretaal word as "spreektaal" gevestig sodat Afrikaans (liplees, praat- en skryftaal) daarop gebou kan word.

Leerders met ander leerhindernisse word vanaf ongeveer 14-jarige ouderdom toegelaat.

Is daar verblyf?

Daar is koshuise vir seuns en meisies wat gehoorstoornisse ondervind.

Onderrigtale:

Gebaretaal en Afrikaans

Waar is die skool?

Die skool is in Worcester geleë

Dorp?

Worcester

Kontakbesonderhede?

Tel. no.: 023 3482200

2004-09-19

Nuwe Hoop Sentrum