Wapen van die WKOD

Wie kan help?


Wat wil u doen?
Terug na tuisblad

Fokus:
Ondersteuning en hulpverlening aan opvoeders en leerders m.b.t. spesiale onderwysbehoeftes. Ontwikkeling en stimulasie van luister– en taalvaardighede

Hulp aan hoofstroom-leerders:
Identifisering van leerhindernisse
Assessering
Hulpprogramme (geletterdheid en syferkundigheid)
Bevorder insluiting van leerders met spesiale onderwysbehoeftes in die hoofstroom Gehoorsiftingstoetse
Assessering van
taal– en luistervaardighede, artikulasie

Hulp aan Leerondersteunings-leerkragte:
Opleiding: verskillende leesstrategieë en syfervaardighede
Tydelike onttrekking uit hoofstroom
Klaskamerorganisasie, roosters
Leerondersteuningsmateriaal

Hulp aan Hoofstroomleerkragte: Indiensopleiding m.b.t. basiese leervaardighede
Insluiting van leerders wat spesiale onderwysbehoeftes ervaar

Inligting- / werksessies
Demonstrasielesse
Programme


Hulp aan ouers:
Stimulasieprogramme
Hantering van leerhindernisse

Tuisprogramme, ouerleiding, inligtingsessies

 

Leerondersteuners
2004-10-13