Wapen van die WKOD

Wat wil u doen?

  Terug na tuisblad

Hoof: GLOO
Senior Skoolsielkundige
OLSO Spesialis (Hoofstroomskole)
OLSO Spesialis (Spesiale Skole)

Dr. G. M. Barkhuizen
Mnr. J. Wium
Mnr. A. J. Kritzinger
Mnr. J. du T. Stegmann

GLOO: WORCESTER
Senior Skoolsielkundige

Skoolsielkundiges

 
Mnr. J. Wium

Mnr. M. Absalom
Mnr. M. K. Stevens
Mej. M. van der Merwe
Mev. L. Karriem
Mev. A Fourie

Leerondersteuning: Senior Adviseurs

Mej. M. O' Callaghan
Mev. F. Gallie

Leerondersteuning: Adviseurs

Mej. L. la Grange
Mev. A. Naidoo

Skool Maatskaplike Werker

Mej. A. Hollenbach

GLOO: SWELLENDAM
Kliniekhoof en Skoolsielkundige

Skoolsielkundiges

 
Mnr. J. J. van der Westhuizen

Mnr. O. T. van N. van Schalkwyk
(werk vanaf Bredasdorp)
Mnr. P. Visagie
(werk vanaf Worcester)

Leerondersteuning: Adviseurs

Mnr. P. Rossouw
Mev. S. K. Murphy

ANDER AFDELINGS VAN GLOO
Opvoedkundige Media Tegnologie Adviseur

Bronnesentrum Koördineerder

Primêre Skool Voedingsprogram

VIGS Programkoördineerder

 
Mnr. J. A. Stegmann

Mev. S.E. Clegg

Mnr. D. Matunda

Mnr. A. Adonis


2004-11-04

GLOO Personeel

Wie kan help?