Wapen van die WKOD

Wie kan help?

Wat wil u doen?

Kyk na die ander spesiale skole?

Terug na tuisblad

Aan wie lewer die skool ondersteuning?

Leerders wat 'n leerhindernis - opposisionele gedrag - ondervind, word hier ondersteun.  Die seuns, wie se ouderdomme strek vanaf 13 - 18 jaar, se vordering op skool is gewoonlik heelwat agter dié van sy ouderdomsgroep.  Geen meisies word tot die skool toegelaat nie.

Hoe word die leerders toegelaat tot die skool?

Die leerders word deur die howe gevonnis en via die Korrektiewe Dienste na die Sentrum verwys.

Waarom word die leerders nie teruggeplaas in die hoofstroomskool nie?

Die leerders word deur 'n hofbevel verplig om in die Sentrum te bly.  Die Sentrum fokus op die opheffing van sy leerhindernis, nl. opponerende gedrag, deur middel van spesiale programme soos die "Kring van Moed" (Circle of Courage).  Die leerders ondervind gewoonlik 'n groot skolastiese agterstand weens verskeie faktore en daarom bied die Sentrum 'n uitkomsgebaseerde kurrikulum met 'n fokus op vaardigheidsontwikkeling aan.

Sommige van die leerders keer weer terug na hoofstroomskole na hulle verblyf hier, afhangende van die ondersteuning wat deur die ouer of versorger en die betrokke skool gebied kan word.

Skoolfases wat onderrig word?

Gr. 1 - Gr. 9 word onderrig met die fokus op loopbaanontwikkeling.

Is daar verblyf?

Daar is (verpligte) koshuisverblyf. Die meeste leerders gaan vakansies huis toe.

Onderrigtale:

Afrikaans, Engels

Dorp?

Worcester

Kontakbesonderhede?

Tel. no.: 023 34 23770

2004-09-20

Eureka Spesiale Jeugsorgsentrum