Wapen van die WKOD

Wie kan help?

Wat wil u doen?

Kyk na die ander spesiale skole?

Terug na tuisblad

Aan wie lewer die skool ondersteuning?

Die skool ondersteun leerders wat ernstige gehoorprobleme ondervind.  Die onderrigtaal is Gebaretaal met Afrikaans as Eerste Addisionele Taal.  Leerders wat 'n verskeidenheid ernstige leerhindernisse ondervind, word ook ondersteun indien een van die hindernisse doof- of hardhorendheid is.

Hoe word die leerders toegelaat tot die skool?

Die leerders word deur die skool se span kundiges geassesseer t.o.v. die graad van gehoorverlies en dan via die GLOO-afdeling van die OBOS en die Direktoraat Gespesialiseerde Ondersteuningsdienste toegelaat indien die leerder se gehoorverlies sodanig is dat hy/sy gebaretaal nodig het om toegang te hê tot die kurrikulum.

Waarom word die leerders nie teruggeplaas in die hoofstroomskool nie?

Sommige leerders word wel teruggeplaas in die hoofstroomskole met ondersteuning vanaf die skool.  Sommige leerders se leerhindernisse is egter so kompleks dat slegs die gespesialiseerde hulp binne die skool gebied moet word.

Die onderrig geskied in kleiner klasse.

Skoolfases wat onderrig word?

Leerders word so vroeg moontlik toegelaat - sommige reeds vanaf 3-jarige ouderdom - sodat taalontwikkeling optimaal gestimuleer kan word.  Gebaretaal word as "spreektaal" gevestig sodat Afrikaans (liplees, praat- en skryftaal) daarop gebou kan word.

Is daar verblyf?

Daar is koshuise vir seuns en meisies.

Onderrigtale:

Gebaretaal en Afrikaans

Waar is die skool?

Dit is deel van die De la Bat-kompleks wat ook 'n afdeling vir volwasse dowes, 'n restaurant, 'n kwekery ens. huisves.

Dorp?

Worcester

Kontakbesonderhede?

Tel. no.: 023 3422560

2004-09-20

De la Bat Skool