Wapen van die WKOD

Wie kan help?

Wat wil u doen?

Kyk na die ander spesiale skole?

Terug na tuisblad

Aan wie lewer die skool ondersteuning?

Dit is hoofsaaklik leerders wat Tuberkulose het en weens verskeie redes nie tuis verpleeg kan word nie. Die leerders word deur die medici in drie groepe verdeel, naamlik leerders met:

Hoe word die leerders toegelaat tot die skool?

Die leerders word deur klinieke na die hospitaal verwys.

Waarom word die leerders nie teruggeplaas in die hoofstroomskool nie?

Tuberkulose is 'n hoogs aansteeklike siekte en die leerder moet minstens aanvanklik, terwyl die siekte nog aansteeklik is, in afsondering in 'n hospitaal behandel word. Mediese behandeling deur 'n spesialisdiens is dus noodsaaklik.

Die onderrig geskied in kleiner klasse in die hospitaal en die skooldag word verkort per leerder afhangende van sy/haar fisiese toestand.

Skoolfases wat onderrig word?

Aanpassings moet gemaak word sodat elke leerder wat in die hospitaal opgeneem word, onderrig op sy/haar vlak kan ontvang. Dit verg goeie beplanning van die opvoeder (daar is slegs een) om van voorskoolse leerders tot ongeveer graad 7-leerders gelyktydig te onderrig.

Is daar verblyf?

Die leerders is almal gehospitaliseer en "bly" dus in 'n hospitaalsaal vanwaar hulle die skool bywoon.

Onderrigtale:

Afrikaans en Engels

Waar is die skool?

Dit is deel van die Brewelskloof Hospitaal

Dorp?

Worcester

Kontakbesonderhede?

Tel. no.: 023 3481356/49

Brewelskloof Hospitaalskool
2004-09-20