Back to School Videos | Western Cape Education Department
Back to School Videos

Quality learning @home Back to School COVID-19 Resources DBE website

Back to school | Terug skool toe | Ukubuyela esikolweni

Back to school - Classroom and school behaviour: No subtitles | With Subtitles
Terug skool toe - Gedrag in die klaskamer en by die skool: Sonder subtitels | Met subtitels
Ukubuyela esikolweni - Indlela yokuziphatha eklasini nasesikolweni: No subtitles | With Subtitles
Back to school - 7 simple steps for screening: No subtitles | With Subtitles
Terug skool toe - 7 eenvoudige stappe vir sifting: Sonder subtitels | Met subtitels
Ukubuyela esikolweni - Amanyathelo asixhenxe okuhlolwa: No subtitles | With Subtitles
Why our children can go back to school 

Screening for COVID-19 in 7 simple steps